Jämförande provning CEPI-CTS

De flesta bruk gör jämförande provning av sina instrument för att säkerställa kvalitén på mätvärdena.
Greenhouse tillhandahåller 3 stycken provningsringar, Pappersringen, Wellringen och CEPI-CTS där ni kan jämföra era resultat med ett stort antal andra laboratorier.

Fördelen med att vara med i någon eller flera av Greenhouse provningsringar är att du säkerställer kvalitén på dina mätvärden.
Mätningar utförs på preanalyserade prover som har tydliga riktvärden och utskick av dessa prover görs 2 ggr/år.

  • CEPI-CTS har kunder från hela Europa och även andra delar av Världen så det är många mätvärden på respektive analys. Detta medför statistiskt säkerställda mätresultat.
  • CEPI-CTS provningsring är kvalitetssäkrad av kvalitetslaboratorier som finns på Forskningsinstitut runt om i Europa tex. PTS i Tyskland och CTP i Frankrike.
  • Du jämför dig med laboratorier som mäter på samma prover och med samma metod även om mätutrustningen kan variera.
    Fördelen med att delta i provningsringarna är att kraven i kvalitetsledningssystemen uppfylls.

Om du vill delta i CEPI-CTS så kontakta Annika Karlsson, 070-317 12 94 eller annika.karlsson@tpg.se
Du kan även ladda ner CEPI-CTS broschyr där du kan läsa mer.