Vad är Greenbox?

Pappers- och massabranschen har länge efterfrågat en utbildning som först identifierar kunskapsluckor och kunskapsnivå och därefter anpassar urvalet av utbildningsavsnitt och utbildningsnivå. Det har vi tagit fasta på.
Greenbox är det moderna, interaktiva konceptet som kartlägger kompetens och anpassar utbildningen därefter. Det är ett enkelt och effektivt sätt att vidareutveckla brukspersonalens kompetens i pappers- och massaindustrin.

ANALYS, E-INLÄRNING OCH BÖCKER

Greenbox är ett så kallat blended learning koncept där självstudier och instruktörsledda lektioner på det egna företaget blandas med övningsuppgifter och självtester. Konceptet består av olika delar; ett verktyg för kompetensanalys, ett interaktivt utbildningsmaterial och yrkesböcker inom pappers- och massatillverkning. Med kompetensanalysverktyget kan operatörer och andra enkelt testa sina kunskaper. Analysen kopplas sedan till kompetensprofiler och identifierar de kunskaper som behöver utvecklas och vilka utbildningsavsnitt som löser behovet.

MODERNT UTBILDNINGSMATERIAL

Det interaktiva utbildningsmaterialet består av 20 multimediabaserade FOCUS moduler. Moduler som utvecklats i ett EU projekt lett av pappersskolorna i Holland, Tyskland och Österrike. FOCUS innehåller teoriavsnitt, praktiska exempel, filmklipp, animeringar, simuleringar, övningsuppgifter och kunskapsprov. Dessa kompletteras sedan med yrkesböcker inom pappers- och massatillverkning som uppdaterats efter de senaste rönen av bland annat universiteten i Karlstad, Åbo och Madrid.

SKRÄDDARSYDD UTBILDNING

Erfarenheterna från Europa visar att det är avgörande att anpassa kompetensutveckling till sammanhanget och använda rätt metodik. Greenbox ska betraktas som en del i ett helhetsgrepp där företagets aktuella kompetensbehov avgör hur utbildningen ska designas.
Konceptet är väldigt flexibelt, en handlingsplan tas fram för varje elev baserat på resultaten från kompetensanalysen. Om man så önskar kan även utbildningsmaterialet anpassas, FOCUS modulerna skräddarsys då efter den egna verksamhetens utrustning, specifika produkter och
säkerhetsregler.

Kontakta oss redan nu så berättar vi mer!

Greenbox tas fram av The Packaging Greenhouse i samarbete med 12 partner från 5 länder och finansiering från Leonardo Da Vinci och Region Värmland.

Greenbox utbildning