TIDIGARE GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR OCH KURSER

Samtliga utbildningar är skräddarsydda ur branschperspektiv. Väldigt ofta håller vi bruk- och företagsspecifika utbildningar som är helt anpassade efter den egna processen och befintlig utrustning. Möjligheterna är många och specialanpassas alltid. Vi erbjuder allt från traditionell handledarledd undervisning till arbetsplatsanpassad träning med interaktiva hjälpmedel samt även på distans via vårt utbildningsverktyg Greenbox.

TIDIGARE UTBILDNINGAR OCH KURSER ATT INSPIRERAS AV

 • Att utveckla sin kommunikations- och presentationsförmåga
 • Banmekanik
 • Bestrykning av papper och kartong
 • Energieffektivisering vid papperstillverkning
 • English for engineers
 • Formning av papper och kartong
 • Från stock till kartong/papper
 • Grafisk teknik
 • Grundkurs i pappers/kartongteknik
 • Heta arbeten
 • Kemisk massateknik
 • Maskindirektivet och riskanalys
 • Minskad vattenförbrukning vid papperstillverkning
 • Pressning av papper och kartong
 • Processoptimering genom reglertrimning
 • Produktionsekonomi
 • Skopressunderhåll
 • Tryckkärlsdirektivet
 • Talloljetillverkning
 • Förebyggande underhåll
 • Hål, Fläckar och troubleshooting