Laboratorietjänster

I vårt välutrustade lab erbjuder vi pappersprovning.

Ingenjörstjänster

Ibland räcker inte den egna personalen till. I en både variabel och utmanande värld är det svårt att ligga rätt hela tiden och då kan det vara bra med lite hjälp. Vi har goda erfarenheter av problemlösning inom flera expertområden eller längre projekt. Eller vara ett resurstillskott med hög effektivitet! Inte sällan har problem lösts på en bråkdel av den tid det annars kan ta. Vi har redan flera personer uthyrda i långa engagemang där de uppskattas högt. Men det kan lika gärna vara ett kortare engagemang, ett mätprojekt där även instrument kan ingå, eller annan ingenjörstjänst. Ibland ger ett externperspektiv – ”second opinion” – ett värdefullt tillskott som endera kan bekräfta det man redan tänkt sig och skapa ökad säkerhet, eller att ”hemmablindhet” undviks. Samt att det ger ökad energi i den egna organisationen.