Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Kurser med fokus på skogs- och massaindustrin

Vi erbjuder allt från traditionell handledarledd undervisning till arbetsplatsanpassad träning med interaktiva hjälpmedel.

Kommande kurser

Obs! Inget startdatum! Ingenjörsprogrammet består av 6 olika kurser som täcker hela pappersprocessen inklusive kvalitetsaspekten. Kurserna beställs separata.

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå hur torkningen påverkar slutegenskaperna.

Nu kan du få kännedom om både massa och papperstillverkningens processer och vilka produkter som tillverkas. Du skall få kunskap om de viktigaste grundläggande begreppen under produktionen samt processutrustning.

Kausticering/Mixeri

26 maj - 27 maj

I en optimal sulfatprocess är kemikalieåtervinningen den helt avgörande delen för en hög och jämn produktkvalitet.

För att producera högkvalitativ pappersmassa krävs kunskap och förståelse för alla processavsnitt i sulfatmassatillverkningen och hur de samverkar samt påverkas av varandra.

Kursen vänder sig till ingenjörer, produktionsledare, skiftledare, operatörer som behöver fördjupa sig i området.

Obs! Inget startdatum! Ingenjörsprogrammet består av 6 olika kurser som täcker hela pappersprocessen inklusive kvalitetsaspekten. Kurserna beställs separata.

Kursen vänder sig till ingenjörer, tekniker och andra som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå mälderi processen för sina egna pappers eller kartongprodukter.

Sök bland alla våra kurser

Intresseanmälan

  Livet är ett ständigt lärande

  Fokus för alla våra utbildningar är att kompetensutveckla inom skogs- och massaindustrin. Syftet är att skapa en konkurrenskraftig svensk näring som står sig väl i jämförelse med aktörer på andra marknader. Att stärka branschen var anledningen till att The Packaging Greenhouse startades 2004.

  Vi erbjuder allt från traditionell handledarledd undervisning till arbetsplatsanpassad träning med interaktiva hjälpmedel samt även på distans via vårt utbildningsverktyg Greenbox.

  Nedan ser du aktuella utbildningar men utbudet och möjligheterna är naturligtvis mycket större än så. Samtliga utbildningar är skräddarsydda ur branschperspektiv. Väldigt ofta håller vi bruk- och företagsspecifika utbildningar som är helt anpassade efter den egna processen och befintlig utrustning.
  Möjligheterna är många och specialanpassas alltid.

  Vad vi menar med kvalitet

  TPG har kurser av kvalitet

  Några citat från deltagare på Greenhouse utbildningar

  ”Det var kanonbra att först få det teoretiska och sedan gå rakt ut till en verklig kartongmaskin för att se, ta på och framförallt förstå från verkligheten.”

  ”Bra, mycket givande diskussioner om verkliga grejer – mina egna projekt gjorde stora framsteg i tankearbetet.”

  ”Jag lärde mig mycket om problemlösning i min egen verklighet.”

  ”Fantastiskt kunniga lärare med mångårig erfarenhet på området.”

  ”De praktiska momenten gav mig en riktig AHA-upplevelse!”

  Vill du veta mer om oss? Kontakta oss direkt eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort vi har möjlighet.