Kurser med fokus på skogs- och massaindustrin

Vi erbjuder allt från traditionell handledarledd undervisning till arbetsplatsanpassad träning med interaktiva hjälpmedel.

Kommande kurser

Kursen skall ge dig kunskap och förståelse för inloppslåda, viran, virapartiet och presspartiet konstruktion och funktion.

Kursen skall ge dig detaljerad och fördjupad kunskap om TMP och CTMP tillverkning samt förståelse för problem och felsökning.

Kursen skall ge dig kunskap att förbättra produktkvaliteten och minska reklamationer.

Renseriteknik och Fliskvalitet(2 dagar)

24 januari 2023 - 25 januari 2023

Kursen skall ge dig uppdaterad kunskap och fördjupad förståelse för hela processen.

Kvalitetskurs – Grafisk teknik (3 dagar)

31 januari 2023 - 2 februari 2023

Efter kursen skall du förstå samspelet papper/kartong-färg-tryck för att kunna optimera papper/kartongkvaliteter och minska reklamationer.

Kursen skall ge dig grundläggande kunskap i hela papper och kartongtillverkningen.

Fördjupningskurs i Fiberlinjens Kemi (2 dagar)

14 februari 2023 - 15 februari 2023

För en effektiv produktion av sulfatmassa med optimal slutprodukt dvs massakvalitet krävs kunskap och förståelse för kemin under kokning och blekning.

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå hur bestrykningen påverkar slutegenskaperna.

Blekeriteknik (2 dagar)

18 april 2023 - 19 april 2023

Du får kunskap och förståelse för blekeriets uppbyggnad, funktion och flöden.

Sök bland alla våra kurser

Intresseanmälan

  Livet är ett ständigt lärande

  Fokus för alla våra utbildningar är att kompetensutveckla inom skogs- och massaindustrin. Syftet är att skapa en konkurrenskraftig svensk näring som står sig väl i jämförelse med aktörer på andra marknader. Att stärka branschen var anledningen till att The Packaging Greenhouse startades 2004.

  Vi erbjuder allt från traditionell handledarledd undervisning till arbetsplatsanpassad träning med interaktiva hjälpmedel samt även på distans via vårt utbildningsverktyg Greenbox.

  Nedan ser du aktuella utbildningar men utbudet och möjligheterna är naturligtvis mycket större än så. Samtliga utbildningar är skräddarsydda ur branschperspektiv. Väldigt ofta håller vi bruk- och företagsspecifika utbildningar som är helt anpassade efter den egna processen och befintlig utrustning.
  Möjligheterna är många och specialanpassas alltid.

  Vad vi menar med kvalitet

  TPG har kurser av kvalitet

  Några citat från deltagare på Greenhouse utbildningar

  ”Det var kanonbra att först få det teoretiska och sedan gå rakt ut till en verklig kartongmaskin för att se, ta på och framförallt förstå från verkligheten.”

  ”Bra, mycket givande diskussioner om verkliga grejer – mina egna projekt gjorde stora framsteg i tankearbetet.”

  ”Jag lärde mig mycket om problemlösning i min egen verklighet.”

  ”Fantastiskt kunniga lärare med mångårig erfarenhet på området.”

  ”De praktiska momenten gav mig en riktig AHA-upplevelse!”

  Vill du veta mer om oss? Kontakta oss direkt eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort vi har möjlighet.