Kurs i PM/KM Formning-Pressning (3 dagar)

Stockholm - Best western KOM hotell Döbelnsgatan 17, Stockholm

Kursen skall ge dig kunskap och förståelse för inloppslåda, viran, virapartiet och presspartiet konstruktion och funktion.

25950 SEK ex moms

Grundläggande processteknik i TMP-CTMP

Stockholm - Best western KOM hotell Döbelnsgatan 17, Stockholm

Kursen skall ge dig detaljerad och fördjupad kunskap om TMP och CTMP tillverkning samt förståelse för problem och felsökning.

16950 SEK ex moms

Renseriteknik och Fliskvalitet(2 dagar)

Stockholm - Best western KOM hotell Döbelnsgatan 17, Stockholm

Kursen skall ge dig uppdaterad kunskap och fördjupad förståelse för hela processen.

16950 SEK ex moms

Kvalitetskurs – Grafisk teknik (3 dagar)

Stockholm - Best western KOM hotell Döbelnsgatan 17, Stockholm

Efter kursen skall du förstå samspelet papper/kartong-färg-tryck för att kunna optimera papper/kartongkvaliteter och minska reklamationer.

25950 SEK ex moms

Fördjupningskurs i Fiberlinjens Kemi (2 dagar)

Stockholm - Best western KOM hotell Döbelnsgatan 17, Stockholm

För en effektiv produktion av sulfatmassa med optimal slutprodukt dvs massakvalitet krävs kunskap och förståelse för kemin under kokning och blekning.

16950 SEK ex moms

Kurs i Grundläggande Bestrykningsteknik (3 dagar)

Stockholm - Best western KOM hotell Döbelnsgatan 17, Stockholm

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå hur bestrykningen påverkar slutegenskaperna.

25950 SEK ex moms

Blekeriteknik (2 dagar)

Stockholm

Du får kunskap och förståelse för blekeriets uppbyggnad, funktion och flöden.

15950 SEK ex moms