Laddar Kurser

Förstå ditt bruk – era produkter – dina kollegor

Baskurs

Kursen är på övergripande nivå över de olika delprocesserna i sulfatmassa, mekmassa och papperstillverkning.

Målsättning

Nu kan du få kännedom om både massa och papperstillverkningens processer och vilka produkter som tillverkas. Du skall få kunskap om de viktigaste grundläggande begreppen under produktionen samt processutrustning. Du kommer att förstå skillnader i olika massor, dess egenskaper och slutprodukt. Förstå olika papper/kartong produkter, dess egenskaper och slutprodukter. Det blir en spännande resa från stock via fiber till papper och kartong.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal inom administrativ, it, underhåll och leverantörer samt andra som vill få kunskap om sin process och produkter.

Genomförande

Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och gruppuppgifter för varje del.

Innehåll

Ved

 • Trädets uppbyggnad
 • Olika vedslag
 • Fiber – egenskaper
 • Malning

Kemisk Massa

 • Barkning,Flisning,Sållning
 • Flis – Fliskvalitet
 • Kokning, Blekning
 • Processutrustning
 • Egenskaper -produktområden

Mekanisk massa

 • Slipmassa – process
 • Termomekanisk massa – process
 • Kemitermomekanisk massa – process
 • Egenskaper – produktområden

Papper/kartong

 • Kemikalier
 • Mälderiet
 • Formering
 • Avvattning
 • Torkning
 • Ytbehandling
 • Processutrustning
 • Egenskaper – produkter
 • Produktområden

Kursledare

Teofil Krantz – TPG

Datum/plats (obs flera!)

18-19 januari 2023, Piteå – Sista anmälningsdag: 16 december 2022
21-22 mars 2023, Gävle – Sista anmälningsdag: 20 februari 2023
25-26 april 2023, Karlstad – Sista anmälningsdag: 29 mars 2023
23-24 maj 2023, Norrköping – Sista anmälningsdag: 24 april 2023

Har sista anmälningsdagen redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

10.00-17.00
08.00-16.00

Pris

12 950 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan