Laddar Kurser

Blekeriteknik
Processteknik – Kinetik – Kemi

Målsättning

Krav på förbättrad kvalitet genom hela sulfatmassaprocessen och investeringar i ny teknik inom blekeriet leder till ökad kapacitet och minskad kemikalieförbrukning. Du skall få kunskap och förståelse för blekeriets uppbyggnad, funktion och flöden. Du skall förstå hur kemin påverkar kinetiken, delignifieringen, styrkegenskaperna samt massakvaliten.

Målgrupp/Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå blekning påverkar slutegenskaperna. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och gruppuppgifter i varje del.

Innehåll

Allmän Fiberlinjen

 • Ved/fiber/Fliskvalitet
 • Barkning/Kokning
 • Silning/Tvättning
 • Svartlut/Egenskaper

Allmän Kemikalieåtervinning

 • Indunstning/Tjocklut
 • Sodapannan/Grönlut
 • Kausticering/Vitlut

Klordioxid Tillverkning

 • Princip
 • Kemiska reaktioner
 • Applikationer
 • Säkerhet

Blekeriet Fördjupade kunskap

 • Begrepp
 • Processchema

Blekeriet-utrustning

 • Pumpar/Mixer
 • Blektorn/Reaktor
 • Tvättapparater

Förblekning

 • Syrgasblekning
 • Parametrar/T/P/pH
 • Magnesium/Metaller

Blekkemikalier

 • Väteperoxid
 • Klordioxid
 • Ozon

Komplexbildare

Blekkemi

 • Kolhydratkemi
 • Ligninkemi
 • Blekkemikaliernas kemi

Alkalisk extraktion

 • Natriumhydroxid

Bleksekvenser

 • Vilka, varför
 • Applikationer
 • Parametrar
 • Styrning

ECF-TCF-Blekning

Massakvalitet

 • Parametrar/Renhet

Problembaserat

 • Processoptimering
 • Problemlösning
 • Gruppuppgifter
 • Eget processchema för diskussion

Kursledare

Gunnar Henriksson, KTH
Staffan Berg
m.fl

Datum

12-13 april 2023
Sista anmälningsdag: 14 mars 2023. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

Dag 1: 10.00-17.00
Dag 2: 08.00-16.00

Pris

17 450 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan