Laddar Kurser

Kurs i Vattenhantering-Vattenstrategier
Råvatten – Bakvatten – Avloppsvatten

Kursen kommer att öka din kunskap och förståelse för hur processvatten och avloppsvatten påverkar miljön för både massabruk och pappersbruk. De senaste 20 åren har skogsindustriföretagens resurs och energieffektivitet ökat samt att utsläppen till vatten minskat. Detta genom investeringar i processförändringar och reningsutrustning. När vi går mot mer systemslutning påverkar detta miljön och våra utsläpp till recipienter.

Målsättning

Kursen skall ge dig förståelse för hur processvatten och avloppsvattnets innehåll påverkar miljöutsläppen. Vilka krav ställer myndigheterna på utsläppen till luft och vatten. Man skall få kunskap om hur löst och kolloidala ämnen i vatten påverkar miljön. Hur kan vi optimera reningen av avloppsvatten till recipienten? Vilka behandlingsmetoder finns, hur fungerar dom i processen och vilka problem kan uppstå? När vi ökar produktionen eller gör en systemslutning, hur påverkar detta vattenstrategier och miljön.

Målgrupp/Genomförande

Kursen kombinerar teoretiska genomgångar med praktiska exempel och gruppuppgifter. Vi vänder sig till dig:

 • Du som arbetar med miljöfrågor och/eller vattenhantering i processen.
 • Du som arbetar i driften och vill öka din kunskap i området.
 • Du som arbetar på utveckling och behöver förstå vad som orsakar miljöproblem i processen.
 • Du som arbetar på laboratorier med analyser och provtagning.
 • Alla andra som vill förbättra sin kompetens i området.

Innehåll

 • Vattenflöden i processen
 • Myndigheter – BAT
 • Yt och kolloidkemi – Löst och kolloidala ämnen
 • Kusar i vattnet och dess påverkan på vattnet och miljön.
 • Utsläpp till luft och vatten
 • Reningsmetoder – förbehandling
 • Filtrering
 • Biologiska metoder
 • Anaerob behandling
 • Kemisk fällning
 • Microflotation
 • Felsökning-problemlösning

Kursledare

Per Sundblad
M.fl.

Datum

23-25 maj 2023 – Stockholm
Sista anmälningsdag: 24 april 2023. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Pris

26 950 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan