Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser

Greenhouse arbetar för att vi skall kunna genomföra kurser under 2021/2022:
Vi kommer att köra kurserna webbaserade via Teams eller på konferenshotell beroende på utvecklingen av pandemin. Varva lärarledda lektioner med egna övningar som sedan gemensamt diskuteras. Möjlighet att ställa frågor under lektioner och även chatta. Vi kommer att använda samma material, kurspärm med bilder, övningsuppgifter till varje del.
Max 12 deltagare vid webb.

Om ni är intresserade av kursen, anmäl er. Tveka inte att visa ert intresse, det underlättar, tack.

OBS! Vi har genomförd en hel del webbaserade kurser nu via Teams med bra resultat och nöjda kunder

Fördjupningskurs i Fiberlinjens Kemi
Kolhydratkemi – Kokkemi – Blekkemi – Kinetik

Målsättning

För att förstå fiberlinjens processteknik och hur delstegen samverkar samt påverkas av varandra måste man ha kunskap i KEMIN. För en effektiv produktion av sulfatmassa med optimal slutprodukt dvs massakvalitet krävs kunskap och förståelse för kemin under kokning och blekning. Detta är av avgörande betydelse för att kunna styra och köra processen och undvika driftproblem.Kursen skall ge dig kunskap och förståelse för reaktioner och kinetik i fiberlinjen. Dessutom hur kemin påverkar processtekniken och massakvaliten.

Målgrupp/Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå hur avvattning och pressning påverkar slutegenskaperna. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och gruppuppgifter i varje del.

Innehåll

 • Ved och fiberkemi
 • Fliskvalitet
 • Kokeriet-Kemi
 • Reaktioner under sulfatkokning
 • Delignifieringskemi
 • Kokbetingelser inverkan på kemin
 • Allmänt-cellulosakemin
 • Kolhydratsnedbrytning och dess kemi
 • Blekning-Kemi
 • Extrativämnes inverkan på kemin
 • Syrgasblekning
 • Delignifiering
 • Ligninreaktioner
 • Depolymerisering
 • Slutblekning
 • Blekmetoder- Bleksekvenser
 • Blekkemikaliers kemi och struktur
 • Ozonblekning och dess kemi
 • Peroxidblekning och dess kemi
 • Klordioxid och dess kemi
 • Alkalisk extraktion och dess kemi

Kursledare

Mikael Lindström KTH
Gunnar Henriksson KTH

Datum

18-19 okt 2021(webb)
Sista anmälningsdag: 7 okt 2021. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Pris

14 000 kr ex moms(webb)

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan