Laddar Kurser

Fördjupningskurs i Fiberlinjens Kemi
Kolhydratkemi – Kokkemi – Blekkemi – Kinetik

Bakgrund

Det finns ett behov för ingenjörer och andra som arbetar inom sulfatmassaprocessen att få en djupare förståelse för kemin och därmed vad som händer i de olika reaktorerna.. Denna kurs vänder sig till dom som har gått grundkursen processteknik sulfatmassa eller har motsvarande kunskap gällande processen.

Mål

För att förstå fiberlinjens processteknik och hur delstegen samverkar samt påverkas av varandra måste man ha kunskap i KEMIN. För en effektiv produktion av sulfatmassa med optimal slutprodukt dvs massakvalitet krävs kunskap och förståelse för kemin under kokning och blekning. Detta är av avgörande betydelse för att kunna styra och köra processen och undvika driftproblem. Kursen skall ge dig kunskap och förståelse för reaktioner och kinetik i fiberlinjen. Dessutom hur kemin påverkar processtekniken och massakvalitén.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker i processen, utveckling och forskning som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå hur kemin påverkar massa kvalitén. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och gruppuppgifter i varje del.

Innehåll

 • Ved och fiberkemi
 • Fliskvalitet
 • Kokeriet-Kemi
 • Reaktioner under sulfatkokning
 • Delignifieringskemi
 • Kokbetingelser inverkan på kemin
 • Allmänt-cellulosakemin
 • Kolhydratsnedbrytning och dess kemi
 • Blekning-Kemi
 • Extrativämnes inverkan på kemin
 • Syrgasblekning
 • Delignifiering
 • Ligninreaktioner
 • Depolymerisering
 • Slutblekning
 • Blekmetoder- Bleksekvenser
 • Blekkemikaliers kemi och struktur
 • Ozonblekning och dess kemi
 • Peroxidblekning och dess kemi
 • Klordioxid och dess kemi
 • Alkalisk extraktion och dess kemi

Kursledare

Mikael Lindström KTH
Gunnar Henriksson KTH

Datum

14-15 februari 2023
Sista anmälningsdag: 16 januari 2023. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

Dag 1: 10-17 middag 19.00
Dag 2: 08-16

Pris

17 450 kr ex moms

Plats

Stockholm
Best Western KOM Hotell
Döbelnsgatan 17
111 40 Stockholm
Google Karta

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan