Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser

Greenhouse arbetar för att vi skall kunna genomföra kurser under 2021/2022:
Vi kommer att köra kurserna webbaserade via Teams eller på konferenshotell beroende på utvecklingen av pandemin. Varva lärarledda lektioner med egna övningar som sedan gemensamt diskuteras. Möjlighet att ställa frågor under lektioner och även chatta. Vi kommer att använda samma material, kurspärm med bilder, övningsuppgifter till varje del.
Max 12 deltagare vid webb.

Om ni är intresserade av kursen, anmäl er. Tveka inte att visa ert intresse, det underlättar, tack.

OBS! Vi har genomförd en hel del webbaserade kurser nu via Teams med bra resultat och nöjda kunder

Fördjupningskurs i PM/KM – Torkparti inkl Ånga Kondensat

Målsättning

I torkpartiet skall torrhalten öka från 40 % till ca 95 %. Värmeförbrukningen och kostnaden blir därmed mycket hög i torkpartiet. För att optimera torkprocessen krävs kunskap och förståelse för torkförloppet och dess mekanismer. Kursen skall ge dig kunskap för torkpartiets delar och utrustning. Du skall få förståelse för torkprocessen, ånga och kondensatsystem och papperets påverkan under hela torkprocessen.

Målgrupp/Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå hur torkningen påverkar slutegenskaperna. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och gruppuppgifter i varje del.

Innehåll

Allmänt-Kännedom om

 • Ved och fiberns uppbyggnad
 • Fiberegenskaper
 • Mälden-Inloppslådan
 • Formning-Pressning

Allmänt Torkning

 • Malning
 • Fiber-vattensystemet
 • Torkning och fiberns egenskaper
 • Vad händer med fibern under torkning

Torkpartiet

 • Mångcylindermaskin
 • Yankeemaskin
 • Torkutrustning
 • Torkvira
 • styrning

Ånga och kondensatsystem

 • Kondensathantering
 • Ventilation
 • Värmeöverföring

Inverkan på slutegenskaperna

 • Fiberns krympning
 • Pappersbanans krympning
 • Torkningens inverkan på slutegenskaperna
 • Gruppuppgifter

Kursledare

Per Sundblad, SPCC
Carl Håkansson Pressman AB
Carl Zotterman Papercom AB

Datum

24-25 nov / 29-30 nov 2021 (webb)
Sista anmälningsdag: 9 nov 2021(webb). Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Pris

22 500 kr ex moms (webb)

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan