Laddar Kurser

Målgrupp

Kursen vänder sig till processingenjörer, utvecklingsingenjörer, produktionstekniker och dylikt som vill förkovra sig inom mäldkemi.

Målsättning

Målsättningen med denna kurs är att ge en god grund och bra idéer inom mäldkemi. Den kommer att ge dig många verktyg för trouble shooting. Därtill skapa entusiasm genom många aha-upplevelser och hög interaktivitet som en följd av den stora erfarenhetsbank våra utbildare öser ur. Du kommer att ha god kunskap om framtida trender och utveckling som sker på området. Efter avslutad utbildning kommer du som deltagare inneha goda praktiska och teoretiska kunskaper inom mädlkemi som bland annat innefattar:

  • God kunskap om grunderna i mäldkemin och associerad mätteknik. Om styrkekemi får både torr och våt styrka. Retentions- och polymerkemi inkl. fixeringsmedel. Hydrofobering och avluftning/ skumdämpning. Mikrobiologi och beläggningskontroll, konditionering av valsar och beklädnad, är andra områden. Färglära med både färgernas kemi och allmän kunskap kring det grafiska.
  • God kunskap om andra aspekter på mäldkemin såsom in-line mätningar, digitaliseringsmöjligheter och inte minst inblandning.
  • God kunskap om utveckling samt framtidstrender såsom kring mikrofibrillär cellulosa.

Innehåll

Kursen går igenom mäldkemins grunder och lägger stor vikt vid innebörden av olika grundförutsättningar där associerad mätteknik också kommer in. Om styrkekemi får både torr och våt styrka. Retentions- och polymerkemi inkl. fixeringsmedel. Hydrofobering och avluftning/skumdämpning. Mikrobiologi och beläggningskontroll, konditionering av valsar och beklädnad är andra områden. Färglära med både färgernas kemi och allmän kunskap kring det grafiska. Inblandning, mätteknik on-line och framtidstrender inkl. MFC är andra delar.
Kursen erbjuder ett webb-stöd förutom den lärarledda delen och interaktiva övningar samt en workshop kring digitalisering.

Kursledare

Våra utbildare Lars Eriksson, Kristoffer Nåhem, Stefan Wallin, Jeanette Danielsson, Kjell Johansson och Håkan Envall har stor erfarenhet på området, vilket brukar skapa många aha-upplevelser.

Tider

Dag 1: 13:00-16:30
Dag 2-3: 08:30-16:30
Dag 4: 08:30-12:15

Dag 1

13:00-13:30 – Introduktion
13:30-14:30 – Från träd till fiber
14:30-15:00 – Frågestund (fika)
15:00-16:00 – Grundläggande mäldkemi
16:00-16:30 – Papperskemi i 3 dimmensioner

Dag 2

08:30-09:30 – Retention
09:30-10:00 – Frågestund (fika)
10:00-11:00 – Fixering och polymerkemi
11:00-12:00 – Avsättningar
12:00-13:00 – Frågestund med Mat (lunch)
13:00-14:30 – Mikrobiologi
14:30-15:00 – Analys och metoder
15:00-15:30 – Frågestund (fika)
15:30-16:00 – Bentonit
16:00-16:30 – Repetition och problemlösning

Dag 3

08:30-09:30 – Pappersmaskinen
09:30-10:00 – Frågestund (fika)
10:00-12:00 – Stärkelse
12:00-13:00 – Frågestund med mat (lunch)
13:00-14:00 – Hydrofobering
14:00-15:00 – Torrstyrka/våtstyrka
15:00-15:30 – Frågestund (fika)
15:30-16:00 – Papperskemikalier
16:00-16:30 – Framtiden

19:00 – Kursmiddag

Dag 4

08:30-10:00 – Pappersoptik
10:00-10:30 – Frågestund (fika)
10:30-12:00 – Fyllmedel/Pigment
12:00-12:15 – Sammanfattning och avslut

Övrigt

I kursen ingår för- och eftermiddagsfika, lunch (dag 2+3) och kurspärm. Hotellrum bokas på egen hand.

Intresseanmälan