Laddar Kurser

Genomförande

Vi kommer att köra kursen på konferenshotell i Stockholm. Varva lärarledda lektioner med gruppövningar för bästa kvalitet.

Målsättning

Vid papperstillverkning är papperskemin av avgörande betydelse. Det är mälderiet och mäldkemin som styr kvalitet på den slutliga produkten. Tillsatskemikalier i mälden påverkas/växelverkar med varandra som fiber, fyllmedel, retentionsmedel, torrstyrkemedel, hydrofoberingsmedel och optiska vitmedel. För att förstå processtekniken krävs grundläggande kunskap i MÄLDKEMI. Kursen skall ge dig grundläggande kunskap och förståelse för mäldkemin och dess grunder.

Målgrupp/Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker och andra som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå hur mäldkemin påverkar slutegenskaperna.

Innehåll

 • Fiber-vattensystemet
 • Extraktivämnen
 • Fyllmedel
 • Retentionsmedel
 • Tillsatskemikalier
 • Grundläggande mäldkemi
 • Yt och kolloidkemi
 • Ytkemi-kolloidal stabilitet
 • Fyllmedel/Pigment
 • Torrstyrka
 • Stärkelse
 • Våtstyrka – Hydrofobering
 • Harts,Alun,AKD, ASA
 • Applikation
 • Retention
 • Retentionsmedel
 • Polymerer, mikropartiklar
 • Mekanismer
 • Compozil, Bentonit
 • Mikrobiologi – Avsättningar
 • Aeroba-Anaeroba bakterier
 • Mikroorganismer
 • Gruppuppgifter

Utbildare

Per Sundblad, SPCC
Lars Eriksson Marenordic
Jeanette Danielsson Solam
Patrick Reims Kemira Kemi

Datum

28-30 mars 2023 – Stockholm
Sista anmälningsdag: 27 februari 2023. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

10.00-17.00
08.00-17.00
08.00-16.00

Pris

26 950 kr ex moms

Plats

Stockholm
Best Western KOM Hotell
Döbelnsgatan 17
111 40 Stockholm
Google Karta

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan