Laddar Kurser

Målsättning

Att ge kunskap och förståelse för bestrykningsprocessen då kraven går mot ökad tryckkvalitet och maskinhastighet samt lägre ytvikter. Därför måste man förstå samverkan mellan baspapper/baskartong, bestrykningssmetar, bestrykningskemi och bestrykningsutrustning samt bestrykningsskiktets påverkan på körbarhet och tryckkvalitet.

Målgrupp / Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå hur bestrykningen påverkar slutegenskaperna. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och gruppuppgifter i varje del.

Innehåll

Allmänt Pappers/kartongtillverkning

 • Ved och fiberns uppbyggnad
 • Malning
 • Mälden-Inloppslådan
 • Formning-Pressning
 • Torkpartiet
 • Ytbehandling
 • Bestrykningens grunder
 • Papper/kartongegenskaper

Reologi

 • Kolloidkemi
 • Viskositet
 • Smetens påverkan
 • Skjuvhastigheter
 • Växelverkan mellan komponenterna

Bestrykningssmetar

 • Pigment
 • Bindemedel
 • Tillsatskemikalier
 • Kolloidala aspekter

Smetkök/smetrecept

 • Pigment och latex
 • Hantering av olika kemikalier
 • Smetblandning
 • Funktion och påverkan på papperet
 • Moderna recept för olika applikationer

Bestrykningsprocessen

 • Allmän utrustning
 • Valsbestrykare,
 • Bladbestrykare
 • Smetcirkulation
 • Bladets påverkan
 • Styrning av pålägg och bana
 • Bestrykningskikts struktur
 • Problem

Tryck-Tryckkvalitet

 • Tryckmetoder
 • Tryckfärg
 • Samband papper-färg-tryck
 • Tryckproblem
 • Tryckkvalitet

Kursledare

Per Sundblad, SPCC,
Peter Blomberg fd OMYA,
Jonas Svensson UMW
m.fl

Datum

13–14 april (dag 1+2)
20–21 april (dag 3+4)

Sista anmälningsdag: 2021-03-29. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

09.00-12.00 / 13.00-16.00

Pris

22 500 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag.

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Anmälan kurser – avbokningspolicy

Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart betalas full kursavgift. Vid avbokning efter anmälningstidens utgång eller i vissa fall efter särskild avstämning men mer än två veckor före kursstart betalas halva avgiften.

Intresseanmälan