Laddar Kurser

Målsättning

Vid papperstillverkning är papperskemin av avgörande betydelse. Det är mälderiet och mäldkemin som styr kvalitet på den slutliga produkten. Tillsatskemikalier i mälden påverkas/växelverkar med varandra som fiber, fyllmedel, retentionsmedel, torrstyrkemedel, hydrofoberingsmedel och optiska vitmedel. För att förstå processtekniken krävs grundläggande kunskap i MÄLDKEMI. Kursen skall ge dig grundläggande kunskap och förståelse för mäldkemin och dess grunder.

Målgrupp / Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå hur mäldkemin påverkar slutegenskaperna. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och gruppuppgifter i varje del.

Innehåll

 • Fiber-vattensystemet
 • Extraktivämnen
 • Fyllmedel
 • Retentionsmedel
 • Tillsatskemikalier
 • Grundläggande mäldkemi
 • Yt och kolloidkemi
 • Ytkemi-kolloidal stabilitet
 • Fyllmedel/Pigment
 • Torrstyrka
 • Stärkelse
 • Våtstyrka – Hydrofobering
 • Harts,Alun,AKD, ASA
 • Applikation
 • Retention
 • Retentionsmedel
 • Polymerer, mikropartiklar
 • Mekanismer
 • Compozil, Bentonit
 • Mikrobiologi – Avsättningar
 • Aeroba-Anaeroba bakterier
 • Mikroorganismer
 • Gruppuppgifter

Kursledare

Per Sundblad, SPCC
Håkan Envall; TPG
Lars Eriksson Marenordic

Datum

16–17 mars (dag 1+2)
23–24 mars (dag 3+4)
Sista anmälningsdag: 2021-02-23. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Preliminära tider

09.00-16.00

Pris

22 500 kr ex moms

Övrigt

Villkor: Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång
30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag.

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Anmälan kurser – avbokningspolicy

Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart betalas full kursavgift. Vid avbokning efter anmälningstidens utgång eller i vissa fall efter särskild avstämning men mer än två veckor före kursstart betalas halva avgiften.

Intresseanmälan