Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser
Detta kurs har redan ägt rum.

Greenhouse arbetar för att vi skall kunna genomföra kurser under 2021:

 • Läget är fortfarande svårt med covid-19 pandemin och troligt detsamma under våren.
 • Därför kommer vi att köra utbildningarna webbaserade via Teams. Varva lärarledda lektioner med egna övningar som sedan gemensamt diskuteras.
 • Möjlighet att ställa frågor under lektioner och även chatta.
 • Vi kommer att använda samma material, kurspärm med bilder, övningsuppgifter till varje del.
 • Max 12 deltagare om webb.

Om ni är intresserade av kursen, anmäl er. Tveka inte att visa ert intresse, det underlättar, tack.

OBS! Vi genomförde webbaserad kurs via Teams för ett par veckor sedan med bra resultat och nöjda kunder

Målsättning

Vid papperstillverkning är papperskemin av avgörande betydelse. Det är mälderiet och mäldkemin som styr kvalitet på den slutliga produkten. Tillsatskemikalier i mälden påverkas/växelverkar med varandra som fiber, fyllmedel, retentionsmedel, torrstyrkemedel, hydrofoberingsmedel och optiska vitmedel. För att förstå processtekniken krävs grundläggande kunskap i MÄLDKEMI. Kursen skall ge dig grundläggande kunskap och förståelse för mäldkemin och dess grunder.

Målgrupp / Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå hur mäldkemin påverkar slutegenskaperna. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och gruppuppgifter i varje del.

Innehåll

 • Fiber-vattensystemet
 • Extraktivämnen
 • Fyllmedel
 • Retentionsmedel
 • Tillsatskemikalier
 • Grundläggande mäldkemi
 • Yt och kolloidkemi
 • Ytkemi-kolloidal stabilitet
 • Fyllmedel/Pigment
 • Torrstyrka
 • Stärkelse
 • Våtstyrka – Hydrofobering
 • Harts,Alun,AKD, ASA
 • Applikation
 • Retention
 • Retentionsmedel
 • Polymerer, mikropartiklar
 • Mekanismer
 • Compozil, Bentonit
 • Mikrobiologi – Avsättningar
 • Aeroba-Anaeroba bakterier
 • Mikroorganismer
 • Gruppuppgifter

Kursledare

Per Sundblad, SPCC
Håkan Envall; TPG
Lars Eriksson Marenordic

Datum

16–17 mars (dag 1+2)
23–24 mars (dag 3+4)
Sista anmälningsdag: 2021-02-23. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Preliminära tider

09.00-16.00

Pris

22 500 kr ex moms

Övrigt

Villkor: Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång
30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag.

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Anmälan kurser – avbokningspolicy

Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart betalas full kursavgift. Vid avbokning efter anmälningstidens utgång eller i vissa fall efter särskild avstämning men mer än två veckor före kursstart betalas halva avgiften.

Intresseanmälan