Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser

Målsättning

Vid papperstillverkning är papperskemin av avgörande betydelse. Det är mälderiet och mäldkemin som styr kvalitet på den slutliga produkten. Tillsatskemikalier i mälden påverkas/växelverkar med varandra som fiber, fyllmedel, retentionsmedel, torrstyrkemedel, hydrofoberingsmedel och optiska vitmedel. För att förstå processtekniken krävs grundläggande kunskap i mäldkemi. Kursen skall ge dig grundläggande kunskap och förståelse för mäldkemin och dess grunder.

Innehåll

 • Fiber-vattensystemet
 • Extraktivämnen
 • Fyllmedel
 • Retentionsmedel
 • Tillsatskemikalier
 • Grundläggande mäldkemi
 • Yt och kolloidkemi
 • Ytkemi-kolloidal stabilitet
 • Fyllmedel/Pigment
 • Torrstyrka
 • Stärkelse
 • Våtstyrka- Hydrofobering
 • Harts,Alun,AKD, ASA
 • Applikation
 • Retention
 • Retentionsmedel
 • Polymerer, mikropartiklar
 • Mekanismer
 • Compozil, Bentonit
 • Mikrobiologi – Avsättningar
 • Aeroba-Anaeroba bakterier
 • Mikroorganismer
 • Gruppuppgifter

Kursledare

Per Sundblad, SPCC, Lars Eriksson,
Jeanette Danielsson Solam , Kristoffer Nåhem Imerys
Håkan Envall; TPG

Datum (Preliminärt)

3-5 november 2020
Sista anmälningsdag: 2020-10-06. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tider

Dag 1: 10.00-17.00 – middag på kvällen kl.19.00
Dag 2: 08.00-17.00
Dag 3: 08.00-16.00

Pris

24 950 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt

Intresseanmälan