Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser

Greenhouse arbetar för att vi skall kunna genomföra kurser under 2021/2022:
Vi kommer att köra kurserna webbaserade via Teams eller på konferenshotell beroende på utvecklingen av pandemin. Varva lärarledda lektioner med egna övningar som sedan gemensamt diskuteras. Möjlighet att ställa frågor under lektioner och även chatta. Vi kommer att använda samma material, kurspärm med bilder, övningsuppgifter till varje del.
Max 12 deltagare vid webb.

Om ni är intresserade av kursen, anmäl er. Tveka inte att visa ert intresse, det underlättar, tack.

OBS! Vi har genomförd en hel del webbaserade kurser nu via Teams med bra resultat och nöjda kunder

Målsättning

Utvecklingen av mekanisk massa ökar kraftigt och nya produkter skapas. TMP och CTMP massa används inom många områden. Massorna håller hög kvalitet (likvärdigt med kemisk massa) och framtida processer kräver kunskap och förståelse för att kunna effektivisera hela processen och skapa optimala produkter. Kursen skall ge dig detaljerad och fördjupad kunskap om TMP och CTMP tillverkning samt förståelse för problem och felsökning.

Genomförande

Kursen genomföres med föreläsningar och varvas med gruppuppgifter efter varje avsnitt för bästa diskussion och inlärning.

Målgrupp

Ingenjörer, produktionsledare, skiftledare och andra som behöver fördjupa sig i området.

Innehåll

Råvaran – Ved

Vedens uppbyggnad
Fiberns uppbyggnad
Fiberns egenskaper
Vedkemi och vedanatomi

Förbehandling av ved

Lagring-bevattning
Barkning-Barkningsgrad
Flisning-Flishugg
Fliskavalitet-Sållning

Slipmassa

Processchema-Egenskaper
Slipverk-Slipstenar
Processvariabler
Silning-Rejekt

Raffineringsteori

Fiberns påverkan under raffinering
Fiberlängd-fiberseparering
Skjuvkrafter
Kompressionskrafter
Bindningsförmågan
Hemicellulosa-lignin
Optimal raffinering
Parametrar

Raffinörer

Processchema
Olika raffinörer-dess funktion
Malzon, malskivor, malspalt
Optimala driftvariabler

TMP-CTMP-processen

Processchema-Flödesschema
Förvärmning
Raffinering-Ångåtervinning
Tvättning-Reningssystem
Rejektraffinering
Blekning-Tvättning

Processkontroll

Flödesmätare-Flisgenerator
Processstyrning

Energi och värme

Energiförbrukning
Värmeåtervinningssystem
Produktegenskapers inverkan

Avloppsrening

Reningskrav-Mekanisk rening
Sedimentering-Flotation
Filtrering-Biologisk rening

Kursledare

Per Sundblad konsult
AFRY

Datum

20–21 oktober 2021
Sista anmälningsdag: 6 oktober 2021. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Pris

14 000 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan