Laddar Kurser

Målsättning

För att producera högkvalitativ pappersmassa krävs kunskap och förståelse för alla processavsnitt i sulfatmassatillverkningen och hur de samverkar samt påverkas av varandra. Kunskap i fiberlinjen och kemikalieåtervinningen är ett måste för ingenjörerna för att rätt beslut kan fattas i olika situationer i hela anläggningen under drift. Kursen skall ge dig grundläggande kunskap i hela sulfatmassatillverkningen. Den skall ge dig en fördjupad kunskap och förståelse för varje processavsnitt, dess uppbyggnad, flöden, parametrar och körsätt.

Genomförande

Kursen genomföres med föreläsningar och varvas med gruppuppgifter efter varje avsnitt för bästa diskussion och inlärning. Ta gärna med egna processchema för diskussion, problem som vi kan belysa. Kurspärm och boken Processteknik Sulfatmassa av Bo Ferm ingår.

Innehåll

Fiberlinjen

 • Råvaran
 • Vedgård
 • Renseriet
 • Kokeriet
 • Satsvis kokning
 • Kontinuerlig kokning
 • Terpentin
 • Silning
 • Tvätt
 • Blekeriet
 • Syrgasblekning
 • Slutblekning
 • ECF-TCF
 • Massatorkning

Kemikalieåtervinning

 • Indunstning
 • Svartlut
 • Ånga-kondensat
 • Stripper
 • Såpa-hartskok
 • Sodapannan
 • Grönlut
 • Kausticering
 • Vitlut
 • Mesaugn
 • Elektrofilter
 • Na/S-Balanser
 • Gruppuppgifter
 • Problemlösning
 • Medtagna processchema för diskussion

Kursledare

Per Sundblad SPCC
m.fl

Datum (live)

2–4 februari 2021
Sista anmälningsdag: 2021 – 01-12 Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid (live)

Dag 1:10.00-17.00 – Middag på kvällen
Dag 2: 08.00-17.00
Dag 3: 08.00-16.00

Datum (web)

2–3 februari (dag 1+2)
9–10 februari (dag 3+4)
Sista anmälningsdag: 2021 – 01-12 Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Pris

24 950 kr ex moms (live)
22 500 kr ex moms (web)

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Anmälan kurser – avbokningspolicy

Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart betalas full kursavgift. Vid avbokning efter anmälningstidens utgång eller i vissa fall efter särskild avstämning men mer än två veckor före kursstart betalas halva avgiften.

Intresseanmälan