Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser

Målsättning

För att producera högkvalitativ pappersmassa krävs kunskap och förståelse för alla processavsnitt i sulfatmassatillverkningen och hur de samverkar samt påverkas av varandra. Kunskap i fiberlinjen och kemikalieåtervinningen är ett måste för ingenjörerna för att rätt beslut kan fattas i olika situationer i hela anläggningen under drift.
Kursen skall ge dig grundläggande kunskap i hela sulfatmassatillverkningen. Den skall ge dig en fördjupad kunskap och förståelse för varje processavsnitt, dess uppbyggnad, flöden, parametrar och körsätt.

Innehåll

Fiberlinjen

 • Råvaran
 • Vedgård
 • Renseriet
 • Kokeriet
 • Satsvis kokning
 • Kontinuerlig kokning
 • Terpentin
 • Silning
 • Tvätt
 • Blekeriet
 • Syrgasblekning
 • Slutblekning
 • ECF-TCF
 • Massatorkning

Kemikalieåtervinning

 • Indunstning
 • Svartlut
 • Ånga-kondensat
 • Stripper
 • Såpa-hartskok
 • Sodapannan
 • Grönlut
 • Kausticering
 • Vitlut
 • Elektrofilter
 • Mesaugn
 • Na/S-Balanser
 • Gruppuppgifter
 • Problemlösning
 • Medtagna processchema för diskussion

Kursledare

Per Sundblad
m.fl

Datum (Preliminärt)

17-19 november 2020

Sista anmälningsdag: 2020-10-20. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tider

Dag 1:10.00-17.00 – Middag på kvällen kl.19.00
Dag 2: 08.00-17.00
Dag 3: 08.00-16.00

Pris

24 950 kr ex moms

Övrigt

30% rabatt från deltagare 3 och uppåt

Intresseanmälan