Laddar Kurser

Målsättning

För att producera högkvalitativ pappersmassa krävs kunskap och förståelse för alla processavsnitt i sulfatmassatillverkningen och hur de samverkar samt påverkas av varandra. Kunskap i fiberlinjen och kemikalieåtervinningen är ett måste för ingenjörerna för att rätt beslut kan fattas i olika situationer i hela anläggningen under drift.
Kursen skall ge dig grundläggande kunskap i hela sulfatmassatillverkningen. Den skall ge dig en fördjupad kunskap och förståelse för varje processavsnitt, dess uppbyggnad, flöden, parametrar och körsätt.

Innehåll

Fiberlinjen

 • Råvaran
 • Vedgård
 • Renseriet
 • Kokeriet
 • Satsvis kokning
 • Kontinuerlig kokning
 • Terpentin
 • Silning
 • Tvätt
 • Blekeriet
 • Syrgasblekning
 • Slutblekning
 • ECF-TCF
 • Massatorkning

Kemikalieåtervinning

 • Indunstning
 • Svartlut
 • Ånga-kondensat
 • Stripper
 • Såpa-hartskok
 • Sodapannan
 • Grönlut
 • Kausticering
 • Vitlut
 • Elektrofilter
 • Mesaugn
 • Na/S-Balanser
 • Gruppuppgifter
 • Problemlösning
 • Medtagna processchema för diskussion

Kursledare

Per Sundblad
m.fl

Datum (Preliminärt)

17-19 november 2020

Sista anmälningsdag: 2020-10-20. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tider

Dag 1:10.00-17.00 – Middag på kvällen kl.19.00
Dag 2: 08.00-17.00
Dag 3: 08.00-16.00

Pris

24 950 kr ex moms

Övrigt

30% rabatt från deltagare 3 och uppåt

Intresseanmälan