Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser

Greenhouse arbetar för att vi skall kunna genomföra kurser under 2021:

 • Läget är fortfarande svårt med covid-19 pandemin och troligt detsamma under våren.
 • Därför kommer vi att köra utbildningarna webbaserade via Teams. Varva lärarledda lektioner med egna övningar som sedan gemensamt diskuteras.
 • Möjlighet att ställa frågor under lektioner och även chatta.
 • Vi kommer att använda samma material, kurspärm med bilder, övningsuppgifter till varje del.
 • Max 12 deltagare om webb.

Om ni är intresserade av kursen, anmäl er. Tveka inte att visa ert intresse, det underlättar, tack.

OBS! Vi genomförde webbaserad kurs via Teams för ett par veckor sedan med bra resultat och nöjda kunder

Målsättning

Utbildningen syftar till att ge en större förståelse för projektmetodiken, förstå projekt som arbetsform samt betydelsen av en gemensam projektkultur samt förståelse för projekt-organisationens olika roller.

Kursbeskrivning

Att göra rätt saker i rätt ordning kan låta som en självklarhet. Men vad som är ”rätt” för en person kanske inte är det för en annan. En av dina viktigaste uppgifter i rollen som projektledare är att göra det självklart för alla i ditt team vem som gör vad och vilka tidsramar som gäller. Då behöver du ha verktyg. I kursen får du arbetas med att skapa samsyn, ge tydlighet och framdrift i dina projektarbeten. Vi övar upp våra kunskaper och färdigheter på mindre projekt från början till slut. Avslutar med en halvdags introduktion i massa och pappersproduktions inverkan på projektledarskapet.

Målgrupp / Genomförande

Kursen för dig som är eller vill bli en bra projektledare och vill förankra dina kunskaper. Detta gäller alla i företaget som har en stark koppling till projektverksamheter, som tex inom produktion, utveckling, laboratorier och kvalitetsansvariga samt ekonomi och personalansvariga.

XLPM – Excellence in Project Management

Metodiken stödjer ett agilt förhållningssätt, i linje med internationella standarder och trender. XLPM ger med sina modeller för initiativ, uppdrag, projekt, program och portfölj ett heltäckande stöd för att identifiera, genomföra och följa upp arbete så att en organisation kan gå från ett identifierat behov till en önskad effekt. XLPM möjliggör optimal och hållbar användning av organisationens resurser – mänskliga, finansiella och materiella – så att strategiska mål kan uppnås på ett effektivt sätt (göra rätt saker) och med hög produktivitet (göra saker rätt).

Innehåll

 • Utmaningar i projektverksamheten
 • XLPM – Struktur och kort historik
 • Projekt och andra sätt att leda arbete
 • Projektroller, ansvar och befogenheter
 • Projektlivscykelmodellen i XLPM
 • Dokumentmallar i XLPM
 • Verksamhetens perspektiv
 • Skapa förutsättningar för framgångsrika projekt
 • Agilt arbetssättet – bygger på att man arbetar iterativt, inkrementellt och utforskande för att lösa problem och utveckla nya idéer, processer i projekten
 • Ett mänskligt perspektiv på projektarbeten
 • Projektledningens kunskapsområden i teori och praktik

Kursledare

Nils Bagge – Konsult inom projektledning

Datum – 6 halvdagar

14-16 april
20-22 april
Sista anmälningsdag: 2021-03-12. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

08.30-12.00

Pris

18 500 kr ex moms

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Intresseanmälan