Laddar Kurser

Kvalitetskurs – producera bättre trots ökade kvalitets- och miljökrav

Målsättning

Vid massa-papper och kartongtillverkning ställs höga krav på renlighet och kvalitet. Kunskap krävs om defekter och avsättningar som påverkar produktkvaliteten. Dessutom förståelse för hur prickar och fläckar uppstår, att identifiera och analysera samt lösa problemet. Vilka och vad som orsakar lukt och smak problem vid kartongtillverkning. Kursen skall ge dig kunskap att förbättra produktkvaliteten och minska reklamationer.

Innehåll

 • Kemisk/mekanisk massa -brukets miljö
 • Papper/kartongbrukets miljö
 • Defekter i massa-papper-kartong
 • Mekaniska defekter
 • Kemiska defekter
 • Biologiska defekter
 • Vedämnen
 • Bakterier
 • Kemiska reaktioner
 • Prickar och fläckar
 • Lukt och smak
 • Sökrutiner och åtgärder
 • Provtagning
 • Analyser
 • Grupparbeten
 • Identifiera prover
 • Medtagna problem – diskussion
 • Problemlösning

Kursledare

Per Sundblad SPCC

Tid

Dag 1: 10.00-17.00 – middag på kvällen kl.19.00
Dag 2: 08.00-16.00

Plats

Stockholm

Pris

15 950 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt.

Intresseanmälan