Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser

Målsättning

För att förstå fiberlinjens processteknik och hur delstegen samverkar samt påverkas av varandra måste man ha kunskap i KEMIN. För en effektiv produktion av sulfatmassa med optimal slutprodukt dvs massakvalitet krävs kunskap och förståelse för kemin under kokning och blekning. Detta är av avgörande betydelse för att kunna styra och köra processen och undvika driftproblem. Kursen skall ge dig kunskap och förståelse för reaktioner och kinetik i fiberlinjen. Dessutom hur kemin påverkar processtekniken och massakvaliten.

Innehåll

Ved och fiberkemi

 • Fliskvalitet

Kokeriet-Kemi

 • Reaktioner under sulfatkokning
 • Delignifieringskemi
 • Kokbetingelser inverkan på kemin
 • Allmänt-cellulosakemin
 • Kolhydratsnedbrytning och dess kemi

Blekning-Kemi

 • Extrativämnes inverkan på kemin
 • Syrgasblekning
 • Delignifiering
 • Ligninreaktioner
 • Depolymerisering

Slutblekning

 • Blekmetoder – Bleksekvenser
 • Blekkemikaliers kemi och struktur
 • Ozonblekning och dess kemi
 • Peroxidblekning och dess kemi
 • Klordioxid och dess kemi
 • Alkalisk extraktion och dess kemi

Kursledare

Mikael Lindström KTH
Gunnar Henriksson KTH

Tider

Dag 1: 10.00-17.00
Dag 2: 08.00-16.00

Datum (Preliminärt)

24-25 november 2020
Sista anmälningsdag: 2020-10-27. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Pris

15 950 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt

Intresseanmälan