Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser
Detta kurs har redan ägt rum.

Greenhouse arbetar för att vi skall kunna genomföra kurser under 2021:

 • Läget är fortfarande svårt med covid-19 pandemin och troligt detsamma under våren.
 • Därför kommer vi att köra utbildningarna webbaserade via Teams. Varva lärarledda lektioner med egna övningar som sedan gemensamt diskuteras.
 • Möjlighet att ställa frågor under lektioner och även chatta.
 • Vi kommer att använda samma material, kurspärm med bilder, övningsuppgifter till varje del.
 • Max 12 deltagare om webb.

Om ni är intresserade av kursen, anmäl er. Tveka inte att visa ert intresse, det underlättar, tack.

OBS! Vi genomförde webbaserad kurs via Teams för ett par veckor sedan med bra resultat och nöjda kunder

Målsättning

För att förstå fiberlinjens processteknik och hur delstegen samverkar samt påverkas av varandra måste man ha kunskap i KEMIN. För en effektiv produktion av sulfatmassa med optimal slutprodukt dvs massakvalitet krävs kunskap och förståelse för kemin under kokning och blekning. Detta är av avgörande betydelse för att kunna styra och köra processen och undvika driftproblem. Kursen skall ge dig kunskap och förståelse för reaktioner och kinetik i fiberlinjen. Dessutom hur kemin påverkar processtekniken och massakvalitén.

Målgrupp / Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i området. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och gruppuppgifter i varje del.

Innehåll

 • Ved och fiberkemi
 • Fliskvalitet
 • Kokeriet-Kemi
 • Reaktioner under sulfatkokning
 • Delignifieringskemi
 • Kokbetingelser inverkan på kemin
 • Allmänt-cellulosakemin
 • Kolhydratsnedbrytning och dess kemi
 • Blekning-Kemi
 • Extrativämne inverkan på kemin
 • Syrgasblekning
 • Delignifiering
 • Ligninreaktioner
 • Depolymerisering
 • Slutblekning
 • Blekmetoder- Bleksekvenser
 • Blekkemikaliers kemi och struktur
 • Ozonblekning och dess kemi
 • Peroxidblekning och dess kemi
 • Klordioxid och dess kemi
 • Alkalisk extraktion och dess kemi

Kursledare

Mikael Lindström KTH
Gunnar Henriksson KTH

Datum (live eller webb)

16–17 februari 2021
Sista anmälningsdag: 2021-01-26. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

Dag 1: 10.00-17.00 – middag på kvällen kl.19.00 (i Stockholm)
Dag 2: 08.00-16.00

Pris

15 950 kr ex moms (live)
14 000 kr ex moms (web)

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Anmälan kurser – avbokningspolicy

Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart betalas full kursavgift. Vid avbokning efter anmälningstidens utgång eller i vissa fall efter särskild avstämning men mer än två veckor före kursstart betalas halva avgiften.

Intresseanmälan