Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser

Greenhouse arbetar för att vi skall kunna genomföra kurser under 2021:

 • Läget är fortfarande svårt med covid-19 pandemin och troligt detsamma under våren.
 • Därför kommer vi att köra utbildningarna webbaserade via Teams. Varva lärarledda lektioner med egna övningar som sedan gemensamt diskuteras.
 • Möjlighet att ställa frågor under lektioner och även chatta.
 • Vi kommer att använda samma material, kurspärm med bilder, övningsuppgifter till varje del.
 • Max 12 deltagare om webb.

Om ni är intresserade av kursen, anmäl er. Tveka inte att visa ert intresse, det underlättar, tack.

OBS! Vi genomförde webbaserad kurs via Teams för ett par veckor sedan med bra resultat och nöjda kunder

Målsättning

I torkpartiet skall torrhalten öka från 40 % till ca 95 %. Värmeförbrukningen och kostnaden blir därmed mycket hög i torkpartiet. För att optimera torkprocessen krävs kunskap och förståelse för torkförloppet och dess mekanismer. Kursen skall ge dig kunskap för torkpartiets delar och utrustning. Du skall få förståelse för torkprocessen, ånga och kondensatsystem och papperets påverkan under hela torkprocessen.

Målgrupp / Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå hur torkningen påverkar slutegenskaperna. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och gruppuppgifter i varje del.

Innehåll

Allmänt-Kännedom om

 • Ved och fiberns uppbyggnad
 • Fiberegenskaper
 • Mälden-Inloppslådan
 • Formning-Pressning

Allmänt Torkning

 • Malning
 • Fiber-vattensystemet
 • Torkning och fiberns egenskaper
 • Vad händer med fibern under torkning

Torkpartiet

 • Mångcylindermaskin
 • Yankeemaskin
 • Torkutrustning
 • Torkvira
 • Styrning

Ånga och kondensatsystem

 • Kondensathantering
 • Ventilation
 • Värmeöverföring

Inverkan på slutegenskaperna

 • Fiberns krympning
 • Pappersbanans krympning
 • Torkningens inverkan på slutegenskaperna
 • Gruppuppgifter

Kursledare

Per Sundblad, SPCC
Carl Håkansson Pressman AB

Datum

17–18 maj (dag 1+2)
24–25 maj (dag 3+4)
Sista anmälningsdag: 2021-04-27. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

17 och 24 maj:10.00-12.00/13.00-17.00
18 och 25 maj: 09.00-12-00/13.00-16.00

Pris

22 500 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan bindande efter anmälningstidens utgång

Kursen ingår i Ingenjörsprogrammet >>

Ingenjörsprogrammet består av 6 olika kurser som täcker hela pappersprocessen inklusive kvalitetsaspekten. Man kan välja att gå flera kurser i programmet, rabatt från 3 bokade kurser. Vi kommer att köra dessa via web (2+2 dagar). Man har två år på sig att genomföra inbokade kurser i programmet. Inga andra rabatter gäller. Anmälan är personlig och bindande.

Intresseanmälan