Laddar Kurser

Målsättning

I torkpartiet skall torrhalten öka från 40 % till ca 95 %. Värmeförbrukningen och kostnaden blir därmed mycket hög i torkpartiet. För att optimera torkprocessen krävs kunskap och förståelse för torkförloppet och dess mekanismer. Kursen skall ge dig kunskap för torkpartiets delar och utrustning. Du skall få förståelse för torkprocessen, ånga och kondensatsystem och papperets påverkan under hela torkprocessen.

Innehåll

 • Ved och fiberns uppbyggnad
 • Fiberegenskaper
 • Malning
 • Fiber-vattensystemet
 • Torkning och fiberns egenskaper
 • Vad händer med fibern under torkning
 • Mälden-Inloppslådan
 • Formning-Pressning
 • Torkpartiet
 • Mångcylindermaskin
 • Yankeemaskin
 • Torkvira
 • Ånga och kondensatsystem
 • Kondensathantering
 • Ventilation
 • Styrning
 • Värmeöverföring
 • Pappersbanan
 • Fiberns krympning
 • Pappersbanans krympning
 • Torkningens inverkan på slutegenskaperna
 • Gruppuppgifter

Kursledare

Per Sundblad, SPCC
m.fl

Tider

Dag 1: 10.00-17.00 – middag på kvällen kl.19.00
Dag 2: 08.00-17.00
Dag 3: 08.00-16.00

Pris

24 950 SEK ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt

Intresseanmälan