Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser

Greenhouse arbetar för att vi skall kunna genomföra kurser under 2021:

 • Läget är fortfarande svårt med covid-19 pandemin och troligt detsamma under våren.
 • Därför kommer vi att köra utbildningarna webbaserade via Teams. Varva lärarledda lektioner med egna övningar som sedan gemensamt diskuteras.
 • Möjlighet att ställa frågor under lektioner och även chatta.
 • Vi kommer att använda samma material, kurspärm med bilder, övningsuppgifter till varje del.
 • Max 12 deltagare om webb.

Om ni är intresserade av kursen, anmäl er. Tveka inte att visa ert intresse, det underlättar, tack.

OBS! Vi genomförde webbaserad kurs via Teams för ett par veckor sedan med bra resultat och nöjda kunder

Målsättning

I en optimal sulfatprocess är kemikalieåtervinningen den helt avgörande delen för en hög och jämn produktkvalitet. Under kokningen i fiberlinjen har kemikalierna omvandlats. Att återvinna dessa kemikalier är ett MÅSTE för miljön och ekonomin. Sodapannan bestämmer och styr processens kvalitet och är hjärtat i massabruket. För att kunna fatta rätt beslut i olika situationer under drift krävs fördjupad kunskap och förståelse för processtekniken och processkemin.

Målgrupp / Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i området m.fl. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och gruppuppgifter i varje del.

Innehåll

 • Processchema över hela processen
 • Allmänt fiberlinjen
 • Allmän kemikalieåterv.
 • Kemikaliernas väg
 • Reduktionsgrad
 • Kausticeringsgrad
 • S/Na – förhållande
 • Biprodukter
 • Hartskokeri
 • Indunstning
 • Ångans och lutens väg i effekterna
 • Kondensatrening- Stripper
 • Beräkningar på indunstningsanläggning
 • Sodapannan
 • Kemiska reaktioner
 • Förbränningsreaktioner
 • Grönlut
 • Rökgasrening-skrubber
 • Driftproblem/körsätt
 • Vitlutsberedning
 • TTA-Aktivt alkali
 • Kemiska reaktioner
 • Grönlutsklarnare/filter
 • Kalksläckning
 • Kausticering – Mesaugn
 • Natrium och Svavelbalanser
 • PFG
 • Driftproblem
 • Problemlösning
 • Gruppuppgifter
 • Medtagna processchema för diskussion

Kursledare

Kristian Rosenqvist AFRY
Patrik Löwnertz Paprasol AB, m.fl

Datum

14-15 april 2021 (dag 1+2)
21-22 april 2021 (dag 3+4)
Sista anmälningsdag: 2021-03-16. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

Dag 1: 10.00-17.00
Dag 2: 08.00-17.00
Dag 3: 08.00-16.00

Pris

22 500 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Anmälan kurser – avbokningspolicy

Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart betalas full kursavgift. Vid avbokning efter anmälningstidens utgång eller i vissa fall efter särskild avstämning men mer än två veckor före kursstart betalas halva avgiften.

Intresseanmälan