Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser

Greenhouse arbetar för att vi skall kunna genomföra kurser under 2021:

  • Läget är fortfarande svårt med covid-19 pandemin och troligt detsamma under våren.
  • Därför kommer vi att köra utbildningarna webbaserade via Teams. Varva lärarledda lektioner med egna övningar som sedan gemensamt diskuteras.
  • Möjlighet att ställa frågor under lektioner och även chatta.
  • Vi kommer att använda samma material, kurspärm med bilder, övningsuppgifter till varje del.
  • Max 12 deltagare om webb.

Om ni är intresserade av kursen, anmäl er. Tveka inte att visa ert intresse, det underlättar, tack.

OBS! Vi genomförde webbaserad kurs via Teams för ett par veckor sedan med bra resultat och nöjda kunder

Målsättning Ingenjörsprogrammet

Ingenjörsprogrammet skall ge dig kunskap och förståelse för ALLA processavsnitt, dess uppbyggnad, funktion och körsätt vid pappers och kartongtillverkning för en optimal slutprodukt. I mälderiet behandlas olika fibrer genom malning och sedan silning samt rening innan den blandas med olika kemikalier. Desaa , påverkas/växelverkar med varandra, som fyllmedel, retentionsmedel, torrstyrkemedel, hydrofoberingsmedel och optiska vitmedel. Att förstå MÄLDKEMIN är ett måste eftersom den styr kvalitet på den slutliga produkten. Det krävs kunskap i formning och pressning för att uppnå en god energiekonomi och produktionseffektivitet i processen. I torkpartiet skall torrhalten ökas till ca 95 %. Därför måste torkprocessen optimeras och då krävs förståelse för torkförloppet och dess mekanismer samt ånga och kondensat. Papperet-kartongen skall ytbehandlas för optimal tryckkvalitet då måste man förstå samverkan mellan baspapper/baskartong – bestrykningssmetar – bestrykningsprocess. Kunskap krävs om defekter och avsättningar i processen, hur dom uppstår och kan åtgärdas för att inte påverka produktkvaliteten samt vad som orsakar lukt och smakproblem vid kartongtillverkning.

Utbildningskoncept

Ingenjörsprogrammet består av 6 olika kurser som täcker hela pappersprocessen inklusive kvalitetsaspekten. Varje ingenjör kan välja att gå flera kurser i programmet (minimum 3 st) eller enskilda kurser. Vi kommer att köra dessa via web (2+2 dagar). Man har två år på sig att genomföra inbokade kurser i programmet. Anmälan är bindande.

Utbildningskostnad – alla ex moms

1 kurs: 22 500 kr
2 kurser: 45 000 kr
3 kurser: 57 375 kr (15 % rabatt: 10 125 kr)
4 kurser: 74 700 kr (17 % rabatt: 15 300 kr)
5 kurser: 90 000 kr (20 % rabatt: 22 500 kr)
6 kurser: 103 950 kr (23 % rabatt: 31 050 kr)

Kursinformation, se separata kurser

Fibern Mälderi
Grundläggande mäldkemi
Papper och kartongens formning och pressning
Papper och kartongens torkaparti inkl ånga och kondensat
Grundläggande bestrykningsteknik
Kvalitet prick & fläck

Intresseanmälan