Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser

Greenhouse arbetar för att vi skall kunna genomföra kurser under 2021:

 • Läget är fortfarande svårt med covid-19 pandemin och troligt detsamma under våren.
 • Därför kommer vi att köra utbildningarna webbaserade via Teams. Varva lärarledda lektioner med egna övningar som sedan gemensamt diskuteras.
 • Möjlighet att ställa frågor under lektioner och även chatta.
 • Vi kommer att använda samma material, kurspärm med bilder, övningsuppgifter till varje del.
 • Max 12 deltagare om webb.

Om ni är intresserade av kursen, anmäl er. Tveka inte att visa ert intresse, det underlättar, tack.

OBS! Vi genomförde webbaserad kurs via Teams för ett par veckor sedan med bra resultat och nöjda kunder

Målsättning

Utbildningen som baseras på XLMP, är en generell metodik för projektorganisationen och skall ge dig en bra grund att förstå hur projekt bedrivs framgångsrikt.

Kursbeskrivning

För att din organisation ska bli mer effektiv är ditt bidrag till projektet mycket viktigt. Som medlem i en projektorienterad organisation måste du förstå:

 • Hur arbetsformen för projekt fungerar
 • Hur personer i olika roller förväntas agera
 • Vilka dokument som används

Målgrupp / Genomförande

Kursen för dig som är medarbetare i projekt och behöver kunskap i grunderna om vad ett projekt är och innebär. Detta gäller alla inom företagets organisation, produktion, utveckling, ekonomi eller personalavdelningar.

XLPM – Excellence in Project Management

Metodiken stödjer ett agilt förhållningssätt, i linje med internationella standarder och trender. XLPM ger med sina modeller för initiativ, uppdrag, projekt, program och portfölj ett heltäckande stöd för att identifiera, genomföra och följa upp arbete så att en organisation kan gå från ett identifierat behov till en önskad effekt. XLPM möjliggör optimal och hållbar användning av organisationens resurser – mänskliga, finansiella och materiella – så att strategiska mål kan uppnås på ett effektivt sätt (göra rätt saker) och med hög produktivitet (göra saker rätt).

Innehåll

 • Utmaningar i projektverksamheten
 • XLPM – Struktur och kort historik
 • Skapa förutsättningar för framgångsrika projekt
 • Projekt och andra sätt att leda arbete
 • Projektroller, ansvar och befogenheter
 • Projektlivscykelmodellen i XLPM
 • Dokumentmallar för projektdokument i XLPM
 • Ett mänskligt perspektiv på projektarbeten
 • Översikt av projektledningens kunskapsområden

Utbildare

Nils Bagge – Konsult inom projektledning

Datum

4-5 maj 2021 – Två halvdagar
Sista anmälningsdag: 2021-04-05. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

08.30-12.00

Pris

6 800 kr ex moms

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Intresseanmälan