Latest Past Kurser

Fabrikens vattenhantering

Stockholm

Kursen kommer att öka din kunskap och förståelse för hur processvatten och avloppsvatten påverkar miljön för både massabruk och pappersbruk.

26950 SEK ex moms