Kausticering/Mixeri

Webbkurs

I en optimal sulfatprocess är kemikalieåtervinningen den helt avgörande delen för en hög och jämn produktkvalitet.

14000 SEK ex moms

Grundläggande Processteknik Sulfatmassa (2+2 dagar)

Webbkurs

För att producera högkvalitativ pappersmassa krävs kunskap och förståelse för alla processavsnitt i sulfatmassatillverkningen och hur de samverkar samt påverkas av varandra.

22500 SEK ex moms

Renseriteknik och fliskvalitet

Webbkurs

Kursen vänder sig till ingenjörer, produktionsledare, skiftledare, operatörer som behöver fördjupa sig i området.

14000 SEK ex moms

Kurs i Matarvattenteknik (2 dagar)

Webbkurs

Kursen kommer att ge dig kunskap om de krav som ställs på vattenkvalitet i olika situationer, de reningsmetoder som finns och exempel på skador som kan uppkomma vid problem med matarvatten.

22500 SEK ex moms

Kurs i Indunstning – Sodapannan (2 dagar)

Webbkurs

Vi diskuterar kemikalieåtervinngen allmänt och med djupare fokus på indunstning/sodapannan för att skapa kunskap och förståelse för processtekniken och processkemin.

14000 SEK ex moms

Baskurs – Stock till Papper/Kartong (2 dagar)

Piteå

Nu kan du få kännedom om både massa och papperstillverkningens processer och vilka produkter som tillverkas. Du skall få kunskap om de viktigaste grundläggande begreppen under produktionen samt processutrustning.

11450 SEK ex moms

Renseriteknik och Fliskvalitet(2 dagar)

Stockholm - Best western KOM hotell Döbelnsgatan 17, Stockholm, Sverige

Kursen skall ge dig uppdaterad kunskap och fördjupad förståelse för hela processen.

17450 SEK ex moms

Laborantutbildning Etapp 1

Stockholm , Sverige

Utbildning för laboranter i flera etapper Våtlab – processlab – Miljölab – Kvalitetslab - Utvecklingslab Process-Kemi-Analyser/Provtagning-Mätning

20950 SEK ex moms

Fördjupningskurs i Fiberlinjens Kemi (2 dagar)

Stockholm - Best western KOM hotell Döbelnsgatan 17, Stockholm, Sverige

För en effektiv produktion av sulfatmassa med optimal slutprodukt dvs massakvalitet krävs kunskap och förståelse för kemin under kokning och blekning.

17450 SEK ex moms

Kvalitetskurs – Grafisk teknik (3 dagar)

Stockholm - Best western KOM hotell Döbelnsgatan 17, Stockholm, Sverige

Efter kursen skall du förstå samspelet papper/kartong-färg-tryck för att kunna optimera papper/kartongkvaliteter och minska reklamationer.

26950 SEK ex moms

Laborantutbildning Etapp 2

Billerud Frövi

Utbildning för laboranter i flera etapper Våtlab – processlab – Miljölab – Kvalitetslab - Utvecklingslab Process-Kemi-Analyser/Provtagning-Mätning

19700 SEK ex moms

Kurs i Grundläggande Bestrykningsteknik (3 dagar)

Stockholm - Best western KOM hotell Döbelnsgatan 17, Stockholm, Sverige

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå hur bestrykningen påverkar slutegenskaperna.

25950 SEK ex moms

Blekeriteknik (2 dagar)

Stockholm , Sverige

Du får kunskap och förståelse för blekeriets uppbyggnad, funktion och flöden.

17450 SEK ex moms

Sulfatfabrikens Kemikalieåtervinning (3 dagar)

Stockholm - Best western KOM hotell Döbelnsgatan 17, Stockholm, Sverige

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i området m.fl.

26950 SEK ex moms

Kurs i PM/KM Formning-Pressning (3 dagar)

Stockholm - Best western KOM hotell Döbelnsgatan 17, Stockholm, Sverige

Kursen skall ge dig kunskap och förståelse för inloppslåda, viran, virapartiet och presspartiet konstruktion och funktion.

26950 SEK ex moms

Mekanisk Massatillverkning

Stockholm - Best western KOM hotell Döbelnsgatan 17, Stockholm, Sverige

Kursen skall ge dig detaljerad och fördjupad kunskap om TMP och CTMP tillverkning samt förståelse för problem och felsökning.

17450 SEK ex moms

Laborantutbildning Etapp 3

Bruk

Utbildning för laboranter i flera etapper Våtlab – processlab – Miljölab – Kvalitetslab - Utvecklingslab Process-Kemi-Analyser/Provtagning-Mätning

19700 SEK ex moms

Fabrikens vattenhantering

Stockholm , Sverige

Kursen kommer att öka din kunskap och förståelse för hur processvatten och avloppsvatten påverkar miljön för både massabruk och pappersbruk.

26950 SEK ex moms