Laddar Kurser

Målsättning

I en optimal sulfatprocess är kemikalieåtervinningen den helt avgörande delen för en hög och jämn produktkvalitet. Under kokningen i fiberlinjen har kemikalierna omvandlats till svartlut. Att återvinna dessa kemikalier är ett MÅSTE för miljön och ekonomin. I kausticeringen omvandlas grönluten från sodapannan till vitlut. Detta genom att blanda grönluten med kalciumoxid från mesaugnen och bildar slutligen en ren lösning, vitluten, som består av de aktiva kemikalierna natriumhydroxid och natriumsulfid. Vitluten återanvänds i kokeriet. Vi diskuterar kemikalieåtervinngen allmänt och med djupare fokus på kausticering/mesaugn för att skapa kunskap och förståelse för processtekniken och processkemin.

Målgrupp / Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i området. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och diskussionsuppgifter i varje del.

Preliminärt Innehåll

Allmän kemikalieåtervinning – kännedom om – indunstnings och sodapannan

 • Processchema-återvinning
 • Fiberlinjen
 • Kemikaliernas väg
 • Reduktionsgrad
 • Kausticeringsgrad
 • S/Na – förhållande
 • Biprodukter
 • Hartskokeri
 • Indunstning
 • Ångans och lutens väg i effekterna
 • Kondensatrening/Stripper
 • Sodapannan
 • Kemiska reaktioner
 • Förbränningsreaktioner
 • Grönlut
 • Rökgasrening-skrubber

Kausticeringen/Mixeri – kunskap om – processteknik och kemi

 • TTA-Aktivt alkali
 • Kemiska reaktioner
 • Grönlut
 • Grönlutsklarnare
 • Grönlutsfiltrering
 • Principen för kasettflter/skivfilter
 • vättning av grönlutsslam
 • Kalksläckare
 • Princip och utrustning
 • Kalkmjölk
 • Suspension av kalk och vitlut
 • Kausticering
 • Kausticeringskärl-seriekopplade
 • Reaktion mellan kalk och grönlut
 • Kalk separeras från vitluten i en vitlutsklarnare
 • Principen för vitlutsklarnare och filtrering av vitlut
 • Slammet – mesan till mesaugn
 • Mesaugn
 • Mesan brännas till bränd kalk
 • Kemiska reaktioner
 • Principen för ombränning av kalk
 • Tvättning och förtjockning av mesan
 • Principen för mesaugn
 • Rökgasrening
 • Diskussionsuppgifter
 • Problemlösning

Utbildare

Patrik Löwnertz konsult Paprosol AB

Datum (live)

26–27 maj 2021
Sista anmälningsdag: 2021-05-12. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid via Teams

09.00-12.00
13.00-16.00

Pris

14 000 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Intresseanmälan