Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser
Detta kurs har redan ägt rum.

Greenhouse arbetar för att vi skall kunna genomföra kurser under 2021/2022:
Vi kommer att köra kurserna webbaserade via Teams eller på konferenshotell beroende på utvecklingen av pandemin. Varva lärarledda lektioner med egna övningar som sedan gemensamt diskuteras. Möjlighet att ställa frågor under lektioner och även chatta. Vi kommer att använda samma material, kurspärm med bilder, övningsuppgifter till varje del.
Max 12 deltagare vid webb.

Om ni är intresserade av kursen, anmäl er. Tveka inte att visa ert intresse, det underlättar, tack.

OBS! Vi har genomförd en hel del webbaserade kurser nu via Teams med bra resultat och nöjda kunder

Målsättning

I mälderiet blandas olika massor, kemiska, löv och barr, som mekanisk, CTMP. Dom kemiska massorna måste malas för att uppnå rätt styrka i papperet/kartongen. Innan mälden pumpas in till pappers eller kartongmaskinen måste den spädas, virvelrenas, avluftas och silas en sista gång. Vi diskuterar korta och långa cirkulationen, mälderiets processutrustning och vad som händer med fibern vid malning. Beroende på papper eller kartongprodukt ser mälderiet olika ut, vi går igenom dessa.
Tjockmassan från maskinkar måste spädas till rätt koncentration innan den pumpas till inloppslådan.
Hur fungerar detta? Hur påverkas inloppslådan av mälden respektive virapartiet?

Målgrupp / Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, tekniker och andra som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå mälderi processen för sina egna pappers eller kartongprodukter. Kursen genomförs via Teams med föreläsningar och diskussioner samt gruppuppgifter.

Innehåll

Råvaran

 • Kemiska massor Barr och löv
 • CTMP
 • Fiber – dess uppbyggnad

Malning

 • Malgarnityr
 • Malspalt
 • Malapparater
 • Malningsgrad
 • Malningsenergi
 • Malningens kvalitet
 • Vad sker med fibern under malning?
 • Malningens inverkan på slutprodukt

Bakvattensystemet

 • Korta och långa cirkulationen
 • Bakvattenrening

Mäldberedning

 • Massaupplösning
 • Blandningskar
 • Maskinkar
 • Utskottsystem
 • Inloppdelen

Rening och silning

 • Virvelrenare
 • Mäldavluftare
 • Matarpump
 • Maskinsil

Viragrop
Inloppslåda
Viraparti
Olika processer beroende på slutprodukt
Gruppuppgifter

Kursledare

Per Sundblad SPCC
Seppo Rikkinen konsult

Datum

24–25 augusti (dag1+2)
21 aug-1 sept (dag 3+4)
Sista anmälningsdag: 2021-08-11. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

09.00-16.00, varje dag

Pris

22 500 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan bindande efter anmälningstidens utgång

Kursen ingår i Ingenjörsprogrammet >>

Ingenjörsprogrammet består av 6 olika kurser som täcker hela pappersprocessen inklusive kvalitetsaspekten. Man kan välja att gå flera kurser i programmet, rabatt från 3 bokade kurser. Vi kommer att köra dessa via web (2+2 dagar). Man har två år på sig att genomföra inbokade kurser i programmet. Inga andra rabatter gäller. Anmälan är personlig och bindande.

Intresseanmälan