Laddar Kurser

Målsättning

I mälderiet blandas olika massor, kemiska, löv och barr, som mekanisk, CTMP. Dom kemiska massorna måste malas för att uppnå rätt styrka i papperet/kartongen. Innan mälden pumpas in till pappers eller kartongmaskinen måste den spädas, virvelrenas, avluftas och silas en sista gång. Vi diskuterar korta och långa cirkulationen, mälderiets processutrustning och vad som händer med fibern vid malning. Beroende på papper eller kartongprodukt ser mälderiet olika ut, vi går igenom dessa.
Tjockmassan från maskinkar måste spädas till rätt koncentration innan den pumpas till inloppslådan.
Hur fungerar detta? Hur påverkas inloppslådan av mälden respektive virapartiet?

Målgrupp / Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, tekniker och andra som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå mälderi processen för sina egna pappers eller kartongprodukter. Kursen genomförs via Teams med föreläsningar och diskussioner samt gruppuppgifter.

Innehåll

Råvaran

 • Kemiska massor Barr och löv
 • CTMP
 • Fiber – dess uppbyggnad

Malning

 • Malgarnityr
 • Malspalt
 • Malapparater
 • Malningsgrad
 • Malningsenergi
 • Malningens kvalitet
 • Vad sker med fibern under malning?
 • Malningens inverkan på slutprodukt

Bakvattensystemet

 • Korta och långa cirkulationen
 • Bakvattenrening

Mäldberedning

 • Massaupplösning
 • Blandningskar
 • Maskinkar
 • Utskottsystem
 • Inloppdelen

Rening och silning

 • Virvelrenare
 • Mäldavluftare
 • Matarpump
 • Maskinsil

Viragrop
Inloppslåda
Viraparti
Olika processer beroende på slutprodukt
Gruppuppgifter

Kursledare

Per Sundblad SPCC
Seppo Rikkinen konsult

Datum

24–25 augusti (dag1+2)
21 aug-1 sept (dag 3+4)
Sista anmälningsdag: 2021-08-11. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

09.00-16.00, varje dag

Pris

22 500 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan bindande efter anmälningstidens utgång

Kursen ingår i Ingenjörsprogrammet >>

Ingenjörsprogrammet består av 6 olika kurser som täcker hela pappersprocessen inklusive kvalitetsaspekten. Man kan välja att gå flera kurser i programmet, rabatt från 3 bokade kurser. Vi kommer att köra dessa via web (2+2 dagar). Man har två år på sig att genomföra inbokade kurser i programmet. Inga andra rabatter gäller. Anmälan är personlig och bindande.

Intresseanmälan