Laddar Kurser

Bakgrund

Bestrykningssmetar avsedda för bestrykning av papper och kartong är komplicerade system som innehåller vatten, pigment, bindemedel och tillstaskemikalier. De fasta partiklarna som finns i bestyrkningssmeten är kolloidala partiklar med krafter som växelverkat mellan sig. De reologiska egenskaperna hos en bestrykningssmet har stor inverkan på körbarheten i bestrykaren. Vi vill att papperet och kartongen skall få vissa egenskaper som ger bästa tryckkvalitet och tryckbarhet.

Mål

Att ge kunskap och förståelse för samverkan mellan baspapper/baskartong, bestrykningssmetar och bestrykningsutrustning samt bestrykningsskiktets påverkan på körbarhet och tryckkvalitet. Vilka krav ställs på bestrykningsprocessen för bästa tryckkvalitet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker och operatörer som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå hur bestrykningen påverkar slutegenskaperna. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och gruppuppgifter i varje del.

Innehåll

Allmänt Pappers/kartongtillverkning

 • Ved och fiberns uppbyggnad
 • Malning
 • Mälden-Inloppslådan
 • Formning-Pressning
 • Torkpartiet
 • Ytbehandling
 • Bestrykningens grunder
 • Papper/kartongegenskaper

Reologi

 • Kolloidkemi
 • Viskositet
 • Smetens påverkan
 • Skjuvhastigheter
 • Växelverkan mellan komponenterna

Bestrykningssmetar

 • Pigment,Bindemedel
 • Tillsatskemikalier
 • Kolloidala aspekter
 • Gruppuppgifter

Smetkök/smetrecept

 • Pigment och latex
 • Hantering av olika kemikalier
 • Smetblandning
 • Funktion och påverkan på papperet
 • Moderna recept för olika applikationer

Bestrykningsprocessen

 • Allmän utrustning
 • Valsbestrykare
 • Bladbestrykare
 • Smetcirkulation
 • Bladets påverkan
 • Styrning av pålägg och bana
 • Bestrykningskikts struktur
 • Problem

Tryck-Tryckkvalitet

 • Tryckmetoder,Tryckfärg
 • Samband papper-färg-tryck
 • Tryckproblem
 • Tryckkvalitet

Kursledare

Per Sundblad, SPCC,
Peter Blomberg fd OMYA,
Per Emilsson UMW

Datum

21-23 mars 2023
Sista anmälningsdag: 21 februari 2023. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

10-17 middag 19.00
08-17
08-16

Pris

25 950 kr ex moms (webb)

Plats

Stockholm
Best Western KOM Hotell
Döbelnsgatan 17
111 40 Stockholm
Google Karta

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan