Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser

Greenhouse arbetar för att vi skall kunna genomföra kurser under 2021/2022:
Vi kommer att köra kurserna webbaserade via Teams eller på konferenshotell beroende på utvecklingen av pandemin. Varva lärarledda lektioner med egna övningar som sedan gemensamt diskuteras. Möjlighet att ställa frågor under lektioner och även chatta. Vi kommer att använda samma material, kurspärm med bilder, övningsuppgifter till varje del.
Max 12 deltagare vid webb.

Om ni är intresserade av kursen, anmäl er. Tveka inte att visa ert intresse, det underlättar, tack.

OBS! Vi har genomförd en hel del webbaserade kurser nu via Teams med bra resultat och nöjda kunder

Målsättning

Att ge kunskap och förståelse för bestrykningsprocessen då kraven går mot ökad tryckkvalitet och maskinhastighet samt lägre ytvikter. Därför måste man förstå samverkan mellan baspapper/baskartong, bestrykningssmetar, bestrykningskemi och bestrykningsutrustning samt bestrykningsskiktets påverkan på körbarhet och tryckkvalitet.

Målgrupp/Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå hur bestrykningen påverkar slutegenskaperna. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och gruppuppgifter i varje del.

Innehåll

Allmänt Pappers/kartongtillverkning

 • Ved och fiberns uppbyggnad
 • Malning
 • Mälden-Inloppslådan
 • Formning-Pressning
 • Torkpartiet
 • Ytbehandling
 • Bestrykningens grunder
 • Papper/kartongegenskaper

Reologi

 • Kolloidkemi
 • Viskositet
 • Smetens påverkan
 • Skjuvhastigheter
 • Växelverkan mellan komponenterna

Bestrykningssmetar

 • Pigment,Bindemedel
 • Tillsatskemikalier
 • Kolloidala aspekter
 • Gruppuppgifter

Smetkök/smetrecept

 • Pigment och latex
 • Hantering av olika kemikalier
 • Smetblandning
 • Funktion och påverkan på papperet
 • Moderna recept för olika applikationer

Bestrykningsprocessen

 • Allmän utrustning
 • Valsbestrykare,
 • Bladbestrykare
 • Smetcirkulation
 • Bladets påverkan
 • Styrning av pålägg och bana
 • Bestrykningskikts struktur
 • Problem

Tryck-Tryckkvalitet

 • Tryckmetoder,Tryckfärg
 • Samband papper-färg-tryck
 • Tryckproblem
 • Tryckkvalitet

Kursledare

Per Sundblad, SPCC,
Peter Blomberg fd OMYA,
Jonas Svensson/Per Emilsson UMW

Datum

17-18 nov/22-23 nov 2021(webb)
Sista anmälningsdag: 2 nov 2021(webb). Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Pris

22 500 kr ex moms (webb)

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan