Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser

Greenhouse arbetar för att vi skall kunna genomföra kurser under 2021/2022:
Vi kommer att köra kurserna webbaserade via Teams eller på konferenshotell beroende på utvecklingen av pandemin. Varva lärarledda lektioner med egna övningar som sedan gemensamt diskuteras. Möjlighet att ställa frågor under lektioner och även chatta. Vi kommer att använda samma material, kurspärm med bilder, övningsuppgifter till varje del.
Max 12 deltagare vid webb.

Om ni är intresserade av kursen, anmäl er. Tveka inte att visa ert intresse, det underlättar, tack.

OBS! Vi har genomförd en hel del webbaserade kurser nu via Teams med bra resultat och nöjda kunder

Kurs i Indunstning – Sodapannan

Processteknik – Kinetik – Kemi

Målsättning

I en optimal sulfatprocess är kemikalieåtervinningen den helt avgörande delen för en hög och jämn produktkvalitet. Under kokningen i fiberlinjen har kemikalierna omvandlats till svartlut. Att återvinna dessa kemikalier är ett MÅSTE för miljön och ekonomin. I indunstningen måste tunnluten/svartluten från kokeriet indunstas till 60–80 % torrhalt (tjocklut) för att kunna bränna luten i sodapannan. Detta genom att indunsta i flera steg (upp till 7 steg) för att uppnå önskad torrhalt. I Sodapannan förbränns luten i flera reaktioner och den bildade smältan rinner ut i botten på sodapannan och blandas med svaglut, grönluten. Sodapannan bestämmer och styr processens kvalitet och är hjärtat i massabruket. Vi diskuterar kemikalieåtervinngen allmänt och med djupare fokus på indunstning/sodapannan för att skapa kunskap och förståelse för processtekniken och processkemin.

Målgrupp/Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i
området. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och diskussionsuppgifter i
varje del.

Preliminärt Innehåll

Allmän kemikalieåtervinning

Processchema-återvinning
Fiberlinjen
Kemikaliernas väg
Kausticeringsgrad
S/Na – förhållande
Grönlutsslam –
Grönlusklarnare
Kalksläckaren – Kausticering
Vitlutklarnare-vitlut
Mesaugn –
Mesaombränning
Före Indunstning
Såpa
Såpavskiljning
Såpans löslighet
Förtvålbara hartser
Hartskokeri
Förfiltrering

Fördjupning Indunstning

Svartlutens innehåll
Tunnlut-mellanlut-tjocklut
Indunstningsanläggning
– Effekter
– Ånga och kondensat
– luten och ångans väg
– Tryck och temperatur i
effekterna
Fallfilmsindunstare
Värmeöverföring
Energitransport i tuberna
Beläggningar på
värmeytorna
Lutcirkulation och tvättning
Kondensatinnehåll
Kondensatrening
Stripperanläggning

Fördjupning Sodapannan

Tjocklutens innehåll
Kemiska reaktioner
Förbränning i två steg
Styrning av förbränningen
Reduktionsgrad
Sodapannans delar
– Ugnen
– Överhettaren
– Konvektionsdelen
– Ekonomisern
– Smältlösaren
Tvådoms-endomspanna
Ugnen
– uppbyggnad – tuber
– lutöppningar
– luftportar
– löphål – löpränna
– näsan
Överhettaren
– Funktion
– Fördelningslåda
– Samlingslåda
Konvektionsdelen
– Funktion
– Åndom-vattendom
– Paneler
Ekonomisern
– Funktion
– Paneler/Lådor
Förbränning av tjocklut
Lutförvärmning
Förbränningsluft
Smältans innehåll
Smältränna
Lösartank
Grönlut
Aska-askfickor
Flygaska
Sotblåsning
Rökgasrening

Kursledare

Patrik Löwnertz konsult
AFRY

Datum

1-2 dec 2021
Sista anmälningsdag: 17 nov 2021. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Pris

14 000 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan