Laddar Kurser

Kurs i Indunstning – Sodapannan

Processteknik – Kinetik – Kemi

Målsättning

I en optimal sulfatprocess är kemikalieåtervinningen den helt avgörande delen för en hög och jämn produktkvalitet. Under kokningen i fiberlinjen har kemikalierna omvandlats till svartlut. Att återvinna dessa kemikalier är ett MÅSTE för miljön och ekonomin. I indunstningen måste tunnluten/svartluten från kokeriet indunstas till 60–80 % torrhalt (tjocklut) för att kunna bränna luten i sodapannan. Detta genom att indunsta i flera steg (upp till 7 steg) för att uppnå önskad torrhalt. I Sodapannan förbränns luten i flera reaktioner och den bildade smältan rinner ut i botten på sodapannan och blandas med svaglut, grönluten. Sodapannan bestämmer och styr processens kvalitet och är hjärtat i massabruket. Vi diskuterar kemikalieåtervinngen allmänt och med djupare fokus på indunstning/sodapannan för att skapa kunskap och förståelse för processtekniken och processkemin.

Målgrupp/Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i
området. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och diskussionsuppgifter i
varje del.

Preliminärt Innehåll

Allmän kemikalieåtervinning

Processchema-återvinning
Fiberlinjen
Kemikaliernas väg
Kausticeringsgrad
S/Na – förhållande
Grönlutsslam –
Grönlusklarnare
Kalksläckaren – Kausticering
Vitlutklarnare-vitlut
Mesaugn –
Mesaombränning
Före Indunstning
Såpa
Såpavskiljning
Såpans löslighet
Förtvålbara hartser
Hartskokeri
Förfiltrering

Fördjupning Indunstning

Svartlutens innehåll
Tunnlut-mellanlut-tjocklut
Indunstningsanläggning
– Effekter
– Ånga och kondensat
– luten och ångans väg
– Tryck och temperatur i
effekterna
Fallfilmsindunstare
Värmeöverföring
Energitransport i tuberna
Beläggningar på
värmeytorna
Lutcirkulation och tvättning
Kondensatinnehåll
Kondensatrening
Stripperanläggning

Fördjupning Sodapannan

Tjocklutens innehåll
Kemiska reaktioner
Förbränning i två steg
Styrning av förbränningen
Reduktionsgrad
Sodapannans delar
– Ugnen
– Överhettaren
– Konvektionsdelen
– Ekonomisern
– Smältlösaren
Tvådoms-endomspanna
Ugnen
– uppbyggnad – tuber
– lutöppningar
– luftportar
– löphål – löpränna
– näsan
Överhettaren
– Funktion
– Fördelningslåda
– Samlingslåda
Konvektionsdelen
– Funktion
– Åndom-vattendom
– Paneler
Ekonomisern
– Funktion
– Paneler/Lådor
Förbränning av tjocklut
Lutförvärmning
Förbränningsluft
Smältans innehåll
Smältränna
Lösartank
Grönlut
Aska-askfickor
Flygaska
Sotblåsning
Rökgasrening

Kursledare

Patrik Löwnertz konsult
AFRY

Datum

1-2 dec 2021
Sista anmälningsdag: 17 nov 2021. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Pris

14 000 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan