Laddar Kurser

Kurs i Kausticering/Mixeri
Processteknik – Kinetik – Kemi

Målsättning

I en optimal sulfatprocess är kemikalieåtervinningen den helt avgörande delen för en hög och jämn produktkvalitet. Under kokningen i fiberlinjen har kemikalierna omvandlats till svartlut. Att återvinna dessa kemikalier är ett MÅSTE för miljön och ekonomin. I kausticeringen omvandlas grönluten från sodapannan till vitlut. Detta genom att blanda grönluten med kalciumoxid från mesaugnen och bildar slutligen en ren lösning, vitluten, som består av de aktiva kemikalierna natriumhydroxid och natriumsulfid. Vitluten återanvänds i kokeriet.
Vi diskuterar kemikalieåtervinngen allmänt och med djupare fokus på kausticering/mesaugn för att skapa kunskap och förståelse för processtekniken och processkemin.

Målgrupp/Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i området. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och diskussionsuppgifter i varje del.

Preliminärt Innehåll

Allmän kemikalieåtervinning – kännedom om – indunstnings och sodapannan

Processchema-återvinning
Fiberlinjen
Kemikaliernas väg
Reduktionsgrad
Kausticeringsgrad
S/Na – förhållande
Biprodukter
Hartskokeri

Indunstning
Ångans och lutens väg i effekterna
Kondensatrening/Stripper
Sodapannan
Kemiska reaktioner
Förbränningsreaktioner
Grönlut
Rökgasrening-skrubber

Kausticeringen/Mixeri – kunskap om – processteknik och kemi

TTA-Aktivt alkali
Kemiska reaktioner
Grönlut
Grönlutsklarnare
Grönlutsfiltrering
Principen för kasettflter/skivfilter
Vättning av grönlutsslam
Kalksläckare
Princip och utrustning
Kalkmjölk
Suspension av kalk och vitlut
Kausticering
Kausticeringskärl-seriekopplade
Reaktion mellan kalk och grönlut

Kalk separeras från vitluten i en vitlutsklarnare
Principen för vitlutsklarnare och filtrering av vitlut
Slammet – mesan till mesaugn
Mesaugn
Mesan brännas till bränd kalk
Kemiska reaktioner
Principen för ombränning av kalk
Tvättning och förtjockning av mesan
Principen för mesaugn
Rökgasrening
Diskussionsuppgifter
Problemlösning

Kursledare

Patrik Löwnertz konsult Paprosol AB

Datum

16-17 mars 2022
Sista anmälningsdag: 8 mars 2022. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

09.00-12.00
13.00-16.00

Plats

Webbkurs

Pris

14 000 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan