Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser

Greenhouse arbetar för att vi skall kunna genomföra kurser under 2021/2022:
Vi kommer att köra kurserna webbaserade via Teams eller på konferenshotell beroende på utvecklingen av pandemin. Varva lärarledda lektioner med egna övningar som sedan gemensamt diskuteras. Möjlighet att ställa frågor under lektioner och även chatta. Vi kommer att använda samma material, kurspärm med bilder, övningsuppgifter till varje del.
Max 12 deltagare vid webb.

Om ni är intresserade av kursen, anmäl er. Tveka inte att visa ert intresse, det underlättar, tack.

OBS! Vi har genomförd en hel del webbaserade kurser nu via Teams med bra resultat och nöjda kunder

Kurs i Matarvattenteknik
Rening – behandling – skadefall

Kursen kommer att ge dig kunskap om de krav som ställs på vattenkvalitet i olika situationer, de reningsmetoder som finns och exempel på skador som kan uppkomma vid problem med matarvatten. Vilka verktyg finns för at lösa problem i din anläggning, minska risken för haverier och få en stabil drift av matarvattenreningen.

Målsättning

Efter kursen skall du förstå de olika begreppen som används för att beskriva vattenkvalitet, förstå hur de olika metoderna för vattenrening fungerar och hur man behandlar pannvatten, matarvattten och ånga & kondensat. Du skall känna till skador som kan uppkomma i olika driftsituationer och kunna lösa vanliga problem samt diskutera val av tillsatser med kemikalieleverantörer.

Målgrupp/Genomförande

Kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med matarvatten, i drift eller underhåll:

 • Drifttekniker
 • Driftingenjörer
 • Processoperatörer
 • Arbetsledare inom underhåll
 • Underhållsingenjörer
 • Underhållstekniker
 • FU-inspektörer

Innehåll

 • Grundläggande vattenkemi
 • Vattenrening
 • Matarvattenbehandling
 • Pannvatten behandling
 • Ånga och kondensatbehandling
 • Inspektioner och skadefall
 • Problemlösningar

Kursledare

Robert Öhrn Solenis AB

Datum

27-28 oktober 2021
Sista anmälningsdag: 5 oktober 2021(webb). Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Pris

22 500 kr ex moms (webb)

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan