Laddar Kurser

Mål

I torkpartiet skall torrhalten öka från 40 % till ca 95 %. Värmeförbrukningen och kostnaden blir därmed mycket hög i torkpartiet. För att optimera torkprocessen krävs kunskap och förståelse för torkförloppet och dess mekanismer. Kursen skall ge dig kunskap för torkpartiets delar och utrustning. Du skall få förståelse för torkprocessen, ånga och kondensatsystem och papperets påverkan under hela torkprocessen.

Genomförande

Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och gruppuppgifter i varje del.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ingenjörer, tekniker m.fl tex
Processingenjörer, Driftingenjörer
Utvecklingsingenjörer
Processtekniker
Torkoperatörer

Innehåll

 • Ved och fiberns uppbyggnad
 • Fiberegenskaper, massa
 • Malning
 • Fiber-vattensystemet
 • Mälden-Inloppslådan
 • Formning-Pressning
 • Torkutrustning-olika maskiner
 • Fiberns och pappersbanans krympning
 • Pappersegenskaper och dess påverkan
 • Fiberorientering, stråk, banspänning
 • Torkningsteori
 • Torkningsförlopp
 • Torkningsprocessen
 • Uppbyggnad av torkpartiet
 • Vakuumvalsar och dess princip
 • Fickventilation
 • Kondensat-hantering
 • Styrning
 • Ånga och kondensatsystem
 • Ventilation
 • Gruppuppgifter

Utbildare

Per Sundblad
Civ ing Kemi Cellulosa och Papper, 40 års erfarenhet inom skogsindustrin och 20 års erfarenhet som föreläsare, gladlynt pedagogisk och lättlyssnad föreläsare som kan beskriva problem från många infallsvinklar och med liknelser.
Carl Zotterman
Carl har mångårig erfarenhet av utveckling och drift av pappers- och kartongmaskiner. Carl har också arbetat med utveckling och kommersialisering av förpackningsmaterial. Har stor erfarenhet av kompetensutveckling som utbildare och kursutvecklare.

Datum

9-11 maj 2023, Stockholm
Sista anmälningsdag: 10 april 2023. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

10.00-17.00 Middag Kl.19.00
08.00-17.00
08.00-16.00

Pris

26 950 kr ex moms

Plats

Stockholm
Best Western KOM Hotell
Döbelnsgatan 17
111 40 Stockholm
Google Karta

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan