Laddar Kurser

Bakgrund

Ved är en av de viktigaste variablerna vid massaproduktion och det ställer höga krav på kontrollen av inkommande vedmaterial till fabrikerna. Rätt fiber betyder ekonomisk värde, processbarhet samt optimala massa och pappersegenskaper.

Målsättning

Vi vill ha en jämnare massakvalitet, högre effektivitet i processen och därmed förbättrade produkter i sulfatmassatillverkning. En optimal sortering av veden, färsk ved in till bruket innebär mindre störningar och minimerade processkostnader. För bästa körbarhet i kokaren krävs optimal flisstorlek och en jämn impregnering av kokvätskan (vitluten). Därför är det viktigt att förstå ved-och fiberegenskaperna, aktuell processteknik och hur man kör renseriet optimalt. Kursen skall ge dig uppdaterad kunskap och fördjupad förståelse för hela processen.

Målgrupp

Ingenjörer, produktionsledare, skiftledare och andra som behöver fördjupa sig i området.

Genomförande

Kursen genomföres med föreläsningar och varvas med gruppuppgifter efter varje avsnitt för bästa diskussion och inlärning. Ta gärna med egna processchema för diskussion, problem som vi kan belysa. Kurspärm och boken Processteknik Sulfatmassa.

Innehåll

Skog-ved

 • Trädets tillväxt
 • Bestånd-klasser
 • Avverkningsformer
 • Vedkvalitet

Vedgård

 • Ved/flis
 • VMF-mätning
 • Vedlagring
 • Klassifiering

Ved

 • Rundved-Importved
 • Sågverksflis
 • Gallringsvirke
 • Färsk ved
 • Barr-lövved
 • Harts
 • Terpentiner

Fiber

 • Fiberns uppbyggnad
 • Fibervägg
 • Cellulosa
 • Hemicellulosa
 • Lignin
 • Extraktivämnen

Barkning

 • Processchema
 • Barktrumma
 • Barkpressar-stenfälla
 • Barkningsgrad
 • Kemikalieförbrukning
 • Optimal barkning
 • Faktorer som påverkar barkning
 • Barkpanna

Flisning

 • Processchema
 • Flishugg
 • Huggknivar-postering
 • Stockmatning
 • Processparametrar
 • Fliskvalitet
 • Flismätning
 • Krav på flis för olika massakvaliteter
 • Packningsgrad
 • Inträngning av vitluten
 • Fliskontroll

Kokning

 • Processchema
 • Kontinuerlig-satsvis
 • Flisens påverkan i kokaren
 • Fibermätning
 • Metoder
 • Optimal process

Flismätning

 • Olika metoder
 • NR-mätning
 • Flismätning – online
 • Referensprovtagning

Problemlösning

 • Egna processcheman för diskussion
 • Egna problemställningar
 • Felsökning

Utbildare

Per Sundblad SPCCAB, konsult
Maria Nordström Skogsforsk
Per-Olof Amrén AFRY

Datum

24-25 januari 2023
Sista anmälningsdag: 28 december 2022. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

Dag 1: 10-17 middag 19.00
Dag 2: 08-16

Pris

17 450 kr ex moms

Plats

Stockholm
Best Western KOM Hotell
Döbelnsgatan 17
111 40 Stockholm
Google Karta

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan