Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser

Greenhouse arbetar för att vi skall kunna genomföra kurser under 2021/2022:
Vi kommer att köra kurserna webbaserade via Teams eller på konferenshotell beroende på utvecklingen av pandemin. Varva lärarledda lektioner med egna övningar som sedan gemensamt diskuteras. Möjlighet att ställa frågor under lektioner och även chatta. Vi kommer att använda samma material, kurspärm med bilder, övningsuppgifter till varje del.
Max 12 deltagare vid webb.

Om ni är intresserade av kursen, anmäl er. Tveka inte att visa ert intresse, det underlättar, tack.

OBS! Vi har genomförd en hel del webbaserade kurser nu via Teams med bra resultat och nöjda kunder

Kurs i Vattenhantering-Vattenstrategier
Råvatten – Bakvatten – Avloppsvatten

Kursen kommer att öka din kunskap och förståelse för hur processvatten och avloppsvatten påverkar miljön för både massabruk och pappersbruk. De senaste 20 åren har skogsindustriföretagens resurs och energieffektivitet ökat samt att utsläppen till vatten minskat. Detta genom investeringar i processförändringar och reningsutrustning. När vi går mot mer systemslutning påverkar detta miljön och våra utsläpp till recipienter.

Målsättning

Kursen skall ge dig förståelse för hur processvatten och avloppsvattnets innehåll påverkar miljöutsläppen. Vilka krav ställer myndigheterna på utsläppen till luft och vatten. Man skall få kunskap om hur löst och kolloidala ämnen i vatten påverkar miljön. Hur kan vi optimera reningen av avloppsvatten till recipienten? Vilka behandlingsmetoder finns, hur fungerar dom i processen och vilka problem kan uppstå? När vi ökar produktionen eller gör en systemslutning, hur påverkar detta vattenstrategier och miljön.

Målgrupp/Genomförande

Kursen kombinerar teoretiska genomgångar med praktiska exempel och gruppuppgifter. Vi vänder sig till dig:

 • Du som arbetar med miljöfrågor och/eller vattenhantering i processen.
 • Du som arbetar i driften och vill öka din kunskap i området.
 • Du som arbetar på utveckling och behöver förstå vad som orsakar miljöproblem i processen.
 • Du som arbetar på laboratorier med analyser och provtagning.
 • Alla andra som vill förbättra sin kompetens i området.

Innehåll

 • Vattenflöden i processen
 • Myndigheter – BAT
 • Yt och kolloidkemi – Löst och kolloidala ämnen
 • Kusar i vattnet och dess påverkan på vattnet och miljön.
 • Utsläpp till luft och vatten
 • Reningsmetoder – förbehandling
 • Filtrering
 • Biologiska metoder
 • Anaerob behandling
 • Kemisk fällning
 • Microflotation
 • Felsökning-problemlösning

Kursledare

Per Sundblad
M.fl.

Datum

15-17 februari 2022 – Stockholm
Sista anmälningsdag: 18 januari 2021. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Pris

25 950 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan