Laddar Kurser

Kvalitetskurs i Prick/Fläck – Lukt/Smak

Bakgrund

Denna kurs kräver att man genomför den live, dvs på plats i detta fall i Stockholm för vi kommer att analysera, diskutera olika prover, era medtagna ”reklamationer”. Vad är det? Var kommer det ifrån, var i processen? Vilka åtgärder kan man göra?

Målsättning

Vid massa-papper och kartongtillverkning ställs höga krav på renlighet och kvalitet. Kunskap krävs om defekter och avsättningar som påverkar produktkvaliteten. Dessutom förståelse för hur prickar och fläckar uppstår, att identifiera och analysera samt lösa problemet. Vilka och vad som orsakar lukt och smakproblem vid kartongtillverkning. Kursen skall ge dig kunskap att förbättra produktkvaliteten och minska reklamationer.

Målgrupp/Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, tekniker, lab och teknisk kundtjänst som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt ni som arbetar med kvalitetsfrågor. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och gruppuppgifter i varje del samt prover för diskussion. Ta gärna med egna prover.

Innehåll

 • Kemisk/mekanisk massabrukets miljö
 • Papper/kartongbrukets miljö
 • Defekter i massa-papper-kartong
 • Mekaniska defekter
 • Kemiska defekter
 • Biologiska defekter
 • Vedämnen
 • Bakterier
 • Kemiska reaktioner
 • Prickar och fläckar
 • Lukt och smak
 • Sökrutiner och åtgärder
 • Provtagning
 • Analyser
 • Grupparbeten
 • Identifiera prover
 • Problemlösning

Utbildare

Per Sundblad SPCC

Datum

13-14 december 2022
Sista anmälningsdag: 14 november 2022. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

Dag 1: 10.00-17.00
Dag 2: 08.00-16.00

Pris

16 950 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan