Laddar Kurser

Målsättning

Vid massa-papper och kartongtillverkning ställs höga krav på renlighet och kvalitet. Kunskap krävs om defekter och avsättningar som påverkar produktkvaliteten. Dessutom förståelse för hur prickar och fläckar uppstår, att identifiera och analysera samt lösa problemet. Vilka och vad som orsakar lukt och smakproblem vid kartongtillverkning. Kursen skall ge dig kunskap att förbättra produktkvaliteten och minska reklamationer.

Målgrupp / Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, tekniker, lab och teknisk kundtjänst som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt ni som arbetar med kvalitetsfrågor. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och gruppuppgifter i varje del samt prover för diskussion. Ta gärna med egna prover.

Innehåll

 • Kemisk/mekanisk massabrukets miljö
 • Papper/kartongbrukets miljö
 • Defekter i massa-papper-kartong
 • Mekaniska defekter
 • Kemiska defekter
 • Biologiska defekter
 • Vedämnen
 • Bakterier
 • Kemiska reaktioner
 • Prickar och fläckar
 • Lukt och smak
 • Sökrutiner och åtgärder
 • Provtagning
 • Analyser
 • Grupparbeten
 • Identifiera prover
 • Medtagna problem – diskussion
 • Problemlösning

Kursledare

Per Sundblad SPCC

Datum

Nytt datum kommer.
Sista anmälningsdag: -. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

Dag 1: 10.00-17.00
Dag 2: 08.00-16.00

Pris

14 000 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Anmälan kurser – avbokningspolicy

Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart betalas full kursavgift. Vid avbokning efter anmälningstidens utgång eller i vissa fall efter särskild avstämning men mer än två veckor före kursstart betalas halva avgiften.

Intresseanmälan