Laddar Kurser

Bakgrund

Mekaniska pappersmassor framställs genom att veden sönderdelas och de frilagda fibrerna bearbetas mekaniskt. Raffinörmassa är ett samlingsnamn på massor som framställs genom att flis mals sönder i skivraffinörer. De har två malskivor med mönstrade ytor och en inmatningsanordning för flis. Flisen krossas och fibrerna friläggs allteftersom flisen värms och bearbetas på sin väg mot periferin. De vanligaste raffinörmassorna är termomekanisk massa, TMP, och kemitermomekanisk massa, CTMP (även CMP). I båda fallen förvärms flisen med ånga till cirka 120°C. Vid CTMP impregneras också flisen med natriumsulfit (Na2SO3).

Målsättning

Utvecklingen av mekanisk massa ökar kraftigt och nya produkter skapas. TMP och CTMP massa används inom många områden. Massorna håller hög kvalitet (likvärdigt med kemisk massa) och framtida processer kräver kunskap och förståelse för att kunna effektivisera hela processen och skapa optimala produkter. Kursen skall ge dig detaljerad och fördjupad kunskap om TMP och CTMP tillverkning samt förståelse för problem och felsökning.

Målgrupp

Ingenjörer, produktionsledare, skiftledare och andra som behöver fördjupa sig i området.

Genomförande

Kursen genomföres med föreläsningar och varvas med gruppuppgifter efter varje avsnitt för bästa diskussion och inlärning.

Preliminärt Innehåll

Råvaran – Ved

Vedens uppbyggnad
Fiberns uppbyggnad
Fiberns egenskaper
Vedkemi och vedanatomi

Förbehandling av ved

Lagring-bevattning
Barkning-Barkningsgrad
Flisning-Flishugg
Fliskavalitet-Sållning

Slipmassa

Raffinörer

Processchema
Olika raffinörer-dess funktion
Malzon, malskivor, malspalt
Optimala driftvariabler

TMP-CTMP-processen

Processchema-Flödesschema
Förvärmning
Raffinering-Ångåtervinning
Tvättning-Reningssystem
Rejektraffinering
Blekning-Tvättning
Processchema-Egenskaper
Slipverk-Slipstenar
Processvariabler
Silning-Rejekt

Raffineringsteori

Fiberns påverkan under raffinering
Fiberlängd-fiberseparering
Skjuvkrafter
Kompressionskrafter
Bindningsförmågan
Hemicellulosa-lignin
Optimal raffinering
Parametrar

Processkontroll

Flödesmätare-Flisgenerator
Processstyrning

Energi och värme

Energiförbrukning
Värmeåtervinningssystem
Produktegenskapers inverkan

Avloppsrening

Reningskrav-Mekanisk rening
Sedimentering-Flotation
Filtrering-Biologisk rening

Kursledare

Per Sundblad SPCCAB, konsult

Datum

3-4 maj 2023
Sista anmälningsdag: 4 april 2023. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

Dag 1: 10-17 middag 19.00
Dag 2: 08-16

Pris

17 450 kr ex moms

Plats

Stockholm
Best Western KOM Hotell
Döbelnsgatan 17
111 40 Stockholm
Google Karta

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan