Laddar Kurser

Syfte

Utbildningen syftar till att ge en övergripande kunskap om pappers och kartongtillverkning från råvara till färdig produkt för dig som arbetar eller ska arbeta inom pappers- och massaindustrin. Under kursens gång tittar vi bland annat närmare på papper och kartong maskinernas olika delar och hur framställningarnas olika enhetsprocesser fungerar. Du får också bekanta dig med olika produkter, exempelvis mjukpapper och falskartong samt de viktigaste egenskaperna och kvalitéerna för dessa.

Utbildningen kommer varvas med föreläsningar av Carl Zotterman och Ove Karlsson. De båda har en lång erfarenhet av ledning, produktion och utbildning inom massa- och pappersindustri.

Efter avslutad utbildning kommer du som deltagare inneha praktiska och teoretiska grundkunskaper inom papperstillverkning, en god kunskap kring pappers/kartongmaskinens delprocesser samt möjligheterna att bygga ett värdefullt kontaktnätverk.

Delmoment

 • Branschöversikt
 • Mälderi
 • Praktisk övning pilotmaskin
 • Inlopplåda
 • Pressparti
 • Kvalitet och styrsystem
 • Pope, rullmaskin och efterbehandling
 • Fiberegenskaper/mäldkemi
 • Korta cirkulationen
 • Praktisk övning pappersprov
 • Viraparti
 • Torkparti
 • Ytbehandling

Kursledare

Carl Zotterman

Carl har sedan 1975 jobbat inom pappersindustrin som bl.a. Research Engineer, Application Engineer, VD på både Valmet-KMW AB och Metso Paper Corporation samt The Packaging Greenhouse AB.

Ove Karlsson

Ove har varit verksamt inom pappersindustrien sedan 1982 där han bl.a. har varit laboratorieingenjör, driftlaborant, produktionsingenjör, linjechef, driftingenjör, produktionschef, utbildningsingenjör och utbildare.

Seppo Rikkinnen

Seppo har oerhörd erfarenhet från hela världen och populär kursledare.

Intresseanmälan