Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser

Förstå ditt bruk – era produkter – dina kollegor

Målsättning

Nu kan du få kännedom om både massa och papperstillverkningens processer och vilka produkter som tillverkas. Du skall få kunskap om de viktigaste grundläggande begreppen under produktionen samt processutrustning. Du kommer att förstå skillnader i olika massor, dess egenskaper och slutprodukt. Förstå olika papper/kartong produkter, dess egenskaper och slutprodukter. Det blir en spännande resa från stock via fiber till papper och kartong.

Innehåll

Ved

 • Trädets uppbyggnad
 • Olika vedslag
 • Fiber – egenskaper
 • Malning

Kemisk Massa

 • Barkning,Flisning,Sållning
 • Flis – Fliskvalitet
 • Kokning, Blekning
 • Processutrustning
 • Egenskaper -produktområden

Mekanisk massa

 • Slipmassa – process
 • Termomekanisk massa – process
 • Kemitermomekanisk massa – process
 • Egenskaper – produktområden

Papper/kartong

 • Kemikalier
 • Mälderiet
 • Formering
 • Avvattning
 • Torkning
 • Ytbehandling
 • Processutrustning
 • Egenskaper – produkter
 • Produktområden

Kursledare

Teofil Krantz TPG
Per Sundblad SPCC

Datum (Preliminärt)

24-25 november 2020
Sista anmälningsdag: 2020-10-27. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

Dag 1: 10.00-17.00 – middag på kvällen kl.19.00
Dag 2: 08.00-16.00

Plats

Karlstad

Pris

7 500 kr ex moms

Intresseanmälan