Laddar Kurser

Förstå ditt bruk – era produkter – dina kollegor

Målsättning

Nu kan du få kännedom om både massa och papperstillverkningens processer och vilka produkter som tillverkas. Du skall få kunskap om de viktigaste grundläggande begreppen under produktionen samt processutrustning. Du kommer att förstå skillnader i olika massor, dess egenskaper och slutprodukt. Förstå olika papper/kartong produkter, dess egenskaper och slutprodukter. Det blir en spännande resa från stock via fiber till papper och kartong.

Innehåll

Ved

 • Trädets uppbyggnad
 • Olika vedslag
 • Fiber – egenskaper
 • Malning

Kemisk Massa

 • Barkning,Flisning,Sållning
 • Flis – Fliskvalitet
 • Kokning, Blekning
 • Processutrustning
 • Egenskaper -produktområden

Mekanisk massa

 • Slipmassa – process
 • Termomekanisk massa – process
 • Kemitermomekanisk massa – process
 • Egenskaper – produktområden

Papper/kartong

 • Kemikalier
 • Mälderiet
 • Formering
 • Avvattning
 • Torkning
 • Ytbehandling
 • Processutrustning
 • Egenskaper – produkter
 • Produktområden

Kursledare

Teofil Krantz TPG
Per Sundblad SPCC

Tid

Dag 1: 10.00-17.00 – middag på kvällen kl.19.00
Dag 2: 08.00-16.00

Plats

Gävle

Pris

9 750 kr ex moms

Övrigt

30% rabatt från deltagare 3 och uppåt

Intresseanmälan