Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser

Greenhouse arbetar för att vi skall kunna genomföra kurser under 2021/2022:
Vi kommer att köra kurserna webbaserade via Teams eller på konferenshotell beroende på utvecklingen av pandemin. Varva lärarledda lektioner med egna övningar som sedan gemensamt diskuteras. Möjlighet att ställa frågor under lektioner och även chatta. Vi kommer att använda samma material, kurspärm med bilder, övningsuppgifter till varje del.
Max 12 deltagare vid webb.

Om ni är intresserade av kursen, anmäl er. Tveka inte att visa ert intresse, det underlättar, tack.

OBS! Vi har genomförd en hel del webbaserade kurser nu via Teams med bra resultat och nöjda kunder

Förstå ditt bruk – era produkter – dina kollegor

Målsättning

Nu kan du få kännedom om både massa och papperstillverkningens processer och vilka produkter som tillverkas. Du skall få kunskap om de viktigaste grundläggande begreppen under produktionen samt processutrustning. Du kommer att förstå skillnader i olika massor, dess egenskaper och slutprodukt. Förstå olika papper/kartong produkter, dess egenskaper och slutprodukter. Det blir en spännande resa från stock via fiber till papper och kartong.

Innehåll

Ved

 • Trädets uppbyggnad
 • Olika vedslag
 • Fiber – egenskaper
 • Malning

Kemisk Massa

 • Barkning,Flisning,Sållning
 • Flis – Fliskvalitet
 • Kokning, Blekning
 • Processutrustning
 • Egenskaper -produktområden

Mekanisk massa

 • Slipmassa – process
 • Termomekanisk massa – process
 • Kemitermomekanisk massa – process
 • Egenskaper – produktområden

Papper/kartong

 • Kemikalier
 • Mälderiet
 • Formering
 • Avvattning
 • Torkning
 • Ytbehandling
 • Processutrustning
 • Egenskaper – produkter
 • Produktområden

Kursledare

Teofil Krantz TPG
Per Sundblad SPCC

Datum

27-28 oktober 2021
Sista anmälningsdag: 2021-10-05. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

Dag 1: 10.00-17.00
Dag 2: 08.00-16.00

Plats

Webbkurs

Pris

9 950 kr ex moms

Övrigt

30% rabatt från deltagare 3 och uppåt inom samma företag

Intresseanmälan