Laddar Kurser

Indunstning-Sodapannan-Kausticering/mixeri

Mål

I en optimal sulfatprocess är kemikalieåtervinningen den helt avgörande delen för en hög och jämn produktkvalitet. Under kokningen i fiberlinjen har kemikalierna omvandlats till svartlut. Att återvinna dessa kemikalier är ett MÅSTE för miljön och ekonomin. I indunstningen avlägsnas en stor mängd vatten, tunnluten blir tjocklut. Därefter förbränns luten i Sodapannan till en smälta, grönlut. I kausticeringen omvandlas grönluten från sodapannan till vitlut. Detta genom att blanda grönluten med kalciumoxid från mesaugnen och bildar slutligen en ren lösning, vitluten, som består av de aktiva kemikalierna natriumhydroxid och natriumsulfid. Vitluten återanvänds i kokeriet. Vi diskuterar kemikalieåtervinngen allmänt och med djupare fokus på de olika delprocesserna för att skapa kunskap och förståelse för processtekniken och processkemin.

Genomförande

Kursen genomföres på konferenshotell för bästa diskussion och inlärning. Lärarledda föreläsningar varvas med diskussionsuppgifter/gruppuppgifter. Kursmaterial i form av en kurspärm och boken Processteknik Sulfatmassa ingår.

Målgrupp

Kursen vänder sig ex till:
Processingenjörer
Driftingenjörer
Utvecklingsingenjörer
Tekniker, operatörer
m.fl

Preliminärt Innehåll

Indunstning och Sodapannan – kunskap om – processteknik och kemi

Processchema-återvinning
Fiberlinjen
Kemikaliernas väg
Reduktionsgrad
Kausticeringsgrad
S/Na – förhållande
Biprodukter
Hartskokeri

Indunstning – funktion
Ångans och lutens väg i effekterna
Kondensatrening/Stripper
Sodapannan-dess uppbyggnad och delar
Kemiska reaktioner
Förbränningsreaktioner
Grönlut
Rökgasrening-skrubber

Kausticeringen/Mixeri – kunskap om – processteknik och kemi

TTA-Aktivt alkali
Kemiska reaktioner
Grönlut
Grönlutsklarnare
Grönlutsfiltrering
Principen för kasettflter/skivfilter
vättning av grönlutsslam
Kalksläckare
Princip och utrustning
Kalkmjölk
Suspension av kalk och vitlut
Kausticering
Kausticeringskärl-seriekopplade
Reaktion mellan kalk och grönlut
Kalk separeras från vitluten i en vitlutsklarnare
Principen för vitlutsklarnare och filtrering av vitlut
Slammet – mesan till mesaugn

Mesaugn
Mesan brännas till bränd kalk
Kemiska reaktioner
Principen för ombränning av kalk
Tvättning och förtjockning av mesan
Principen för mesaugn
Rökgasrening
Diskussionsuppgifter
problemlösning

Kursledare

Patrik Löwnertz konsult Paprosol
AFRY

Datum

25-27 april 2023
Sista anmälningsdag: 27 mars 2023. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

Dag 1: 10.00-17.00
Dag 2: 08.00-17.00
Dag 3: 08.00-16.00

Pris

26 950 kr ex moms

Plats

Stockholm
Best Western KOM Hotell
Döbelnsgatan 17
111 40 Stockholm
Google Karta

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan