Vi på Greenhouse tar spridningen av Covid-19 på största allvar och följer därför med stor respekt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, god hygien och att stanna hemma vid symtom. Detta gör att vi har gott om avstånd till varandra både i och utanför kurslokalerna. Vi tillhandahåller handsprit i kurslokalerna som ett komplement till tvål och vatten.

Laddar Kurser

Greenhouse arbetar för att vi skall kunna genomföra kurser under 2021/2022:
Vi kommer att köra kurserna webbaserade via Teams eller på konferenshotell beroende på utvecklingen av pandemin. Varva lärarledda lektioner med egna övningar som sedan gemensamt diskuteras. Möjlighet att ställa frågor under lektioner och även chatta. Vi kommer att använda samma material, kurspärm med bilder, övningsuppgifter till varje del.
Max 12 deltagare vid webb.

Om ni är intresserade av kursen, anmäl er. Tveka inte att visa ert intresse, det underlättar, tack.

OBS! Vi har genomförd en hel del webbaserade kurser nu via Teams med bra resultat och nöjda kunder

Webbkurs i Blekeriteknik
Processteknik – Kinetik – Kemi

Målsättning

Krav på förbättrad kvalitet genom hela sulfatmassaprocessen och investeringar i ny teknik inom blekeriet leder till ökad kapacitet och minskad kemikalieförbrukning. Du skall få kunskap och förståelse för blekeriets uppbyggnad, funktion och flöden. Du skall förstå hur kemin påverkar kinetiken, delignifieringen, styrkegenskaperna samt massakvaliten.

Målgrupp/Genomförande

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker som behöver fördjupa sina kunskaper i området samt förstå blekning påverkar slutegenskaperna. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och gruppuppgifter i varje del.

Innehåll

Allmän Fiberlinjen

 • Ved/fiber/Fliskvalitet
 • Barkning/Kokning
 • Silning/Tvättning
 • Svartlut/Egenskaper

Allmän Kemikalieåtervinning

 • Indunstning/Tjocklut
 • Sodapannan/Grönlut
 • Kausticering/Vitlut

Klordioxid Tillverkning

 • Princip
 • Kemiska reaktioner
 • Applikationer
 • Säkerhet

Blekeriet Fördjupade kunskap

 • Begrepp
 • Processchema

Blekeriet-utrustning

 • Pumpar/Mixer
 • Blektorn/Reaktor
 • Tvättapparater

Förblekning

 • Syrgasblekning
 • Parametrar/T/P/pH
 • Magnesium/Metaller

Blekkemikalier

 • Väteperoxid
 • Klordioxid
 • Ozon

Komplexbildare

Blekkemi

 • Kolhydratkemi
 • Ligninkemi
 • Blekkemikaliernas kemi

Alkalisk extraktion

 • Natriumhydroxid

Bleksekvenser

 • Vilka, varför
 • Applikationer
 • Parametrar
 • Styrning

ECF-TCF-Blekning

Massakvalitet

 • Parametrar/Renhet

Problembaserat

 • Processoptimering
 • Problemlösning
 • Gruppuppgifter
 • Eget processchema för diskussion

Kursledare

Gunnar Henriksson, KTH
Peter Sandström
m.fl

Datum

12 januari 2021 – webb
Sista anmälningsdag: 22 december 2021. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

09.00-12.00/13.00-16.00

Pris

14 000 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan