Ånga och kondensatsystem – Brukets omlopp

Kunskap och förståelse för ånga- och kondensatsystem är ett måste för att undvika energiförluster eller haveri. Du skall få verktyg för att kunna öka energiutnyttjande och driftsäkerheten för din anläggning. Du som arbetar med ånga/kondensat i din produktion, utför underhållsarbeten, nyinstallerar eller utvecklar applikationer för ånga.

 • Ångteori – Energins runder
 • Ångans kvalitet
 • Ångtabell/Mollierdiagram
 • Mättad och överhettad ånga
 • Ångomformare/Ånglåda
 • Värmeöverföring/värmeförluster
 • Kondensatsystemets utformning
 • Kondensathantering
 • Kondensatpumpar/Ventiler
 • Reglering/reglerproblem
 • 20-21 november 2024
 • Sista anmälningsdag: 23 oktober 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms