Fabrikens Vattenhantering
Råvatten – Bakvatten – Avloppsvatten

Kursen skall ge dig kunskap och förståelse för hur fabrikens vatten påverkar miljön. Vad i vattnets innehåll dvs hur löst och kolloidala ämnen påverkar miljön och hur undviker vi detta? Att förstå vattenkemin? Hur kan vi optimera reningen av avloppsvatten till recipienten? Vilka behandlingsmetoder finns, hur fungerar dom i processen och vilka problem kan uppstå? När vi går mot produktionsökning och/eller systemslutning, minskning av vattenmängden i processen, hur påverkar detta vattenstrategier och miljön. Vilka krav ställer myndigheterna på utsläppen till vatten när vi går mot hållbarhets kvalité?

 • Myndighetskrav – BAT
 • Vattenflöden i processen
 • Grundläggande vattenkemi
 • Vattenrening
 • Biologiska metoder
 • Anaerob behandling
 • Kemisk Fällning
 • Microflotation
 • Felsökning/Problemlösning
 • 19-20 november 2024
 • Sista anmälningsdag: 22 oktober 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms