Fördjupning Fiberlinjen – Process och Kemi

Fördjupningskurs som skall ge dig kunskap och förståelse vad som händer kemisk med fibern under hela fiberlinjen samt hur processtegen och dess kemi hänger ihop. För att kunna optimera körbarheten och undvika driftproblem krävs kunskap i kolhydratkemi, kokkemi och blekkemi. Vi kommer att diskutera vedens sammansättning, cellulosa, hemicellulosa, lignin och olika bindningar samt dess kemiska reaktioner. Kokets kemi, kolhydrats och ligninreaktioner. Kokkinetiken påverkan på delignifieringen, kedjeklippning av cellulosakedjan och nedbrytning och utlösning av kolhydraterna samt blekkemin. Man bör ha baskunskap i kemi för att ta till sig kursen.

  • 29-30 november 2024
  • Stockholm

  • Sista anmälningsdag: 1 november 2024
    Har den varit? Kontakta oss!

  • 17 450:- ex moms